Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Metropolitní univerzita Praha
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 29. 1. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Dekonstrukce podpisu. Jacques Derrida a opakování neopakovatelného
Oponenti habilitační práce Prof. Gregg Lambert, Ph.D. (Univerzita Syracuse)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (Universita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2019
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info