Kontakty

Diskusní fóra

E-mailové kontakty

asmu@muni.cz – pošta na tuto adresu je automaticky rozesílaná všem aktuálním členům AS MU
asmu.sk@muni.cz – analogicky pro členy Studentské komory AS MU
asmu.kap@muni.cz – analogicky pro členy Komory akademických pracovníků AS MU
(Pozn: na tyto adresy lze posílat poštu pouze z domény muni.cz.) 

asmu.asistent@muni.cz – Damir Solak; řeší technické záležitosti související s činností AS MU
asmu.vmk@muni.cz – Volební a mandátová komise AS MU
asmu.ek@muni.cz – Ekonomická komise AS MU
asmu.phd@muni.cz – Doktorandská komise AS MU
asmu.lk@muni.cz – Legislativní komise AS MU