Kontakty

Diskusní fóra

E-mailové kontakty

Na níže uvedených adresách je přijímána pouze pošta odeslaná z domén muni.cz, fnbrno.cz nebo fnusa.cz.

asmu@muni.cz – pošta na tuto adresu je automaticky rozesílaná všem aktuálním členům AS MU
asmu.sk@muni.cz – analogicky pro členy Studentské komory AS MU
asmu.kap@muni.cz – analogicky pro členy Komory akademických pracovníků AS MU

asmu.asistent@muni.cz – Michaela Prucková
asmu.vmk@muni.cz – Volební a mandátová komise AS MU
asmu.ek@muni.cz – Ekonomická komise AS MU
asmu.phd@muni.cz – Doktorandská komise AS MU
asmu.lk@muni.cz – Legislativní komise AS MU