Aktuálně

Usnesení z 252. zasedání AS MU, 1. 3. 2021

  • Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
  • Akademický senát Masarykovy univerzity bere na vědomí výkladové stanovisko MŠMT a následné usnesení Fóra předsedů akademických senátů, které konstatují, že funkční období orgánů nebo členů orgánů vysoké školy nebo fakulty prodloužené dle výkladu zákona č. 188/2020 Sb. v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 5. října 2020 (tj. orgánů, jejichž funkční období mělo skončit mezi 5. říjnem 2020 a 31. prosincem 2020) skončí dle tohoto výkladu uplynutím dne 22. května 2021. Akademický senát MU vyzývá akademické senáty fakult MU, aby se tímto výkladem řídily.

Volby do AS MU pro funkční období 2021-2023

Volební a mandátová komise Akademického senátu MU dne 7. 12. 2020 vyhlásila výsledky voleb do Akademického senátu MU na funkční období 2021-2023.

Newsletter pro zaměstnance: Do univerzitního senátu byli zvoleni noví senátoři.

Program dalšího zasedání

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2021

  • 18. ledna 2021
  • 1. března 2021
  • 12. dubna 2021
  • 3. května 2021
  • 7. června 2021
  • 4. října 2021
  • 1. listopadu 2021
  • 6. prosince 2021

Zasedání se konají od 16 hod. distančně v aplikaci MS Teams.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info