Aktuálně

Usnesení z 255. zasedání AS MU, 7. 6. 2021

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity volí Mgr. Josefa Menšíka, Ph.D., předsedou AS MU.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity volí RNDr. Milana Baláže, Ph.D., předsedou Volební a mandátové komise AS MU.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity volí doc. Ing. Vladimíra Hyánka, Ph.D., předsedou Ekonomické komise AS MU.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity volí Mgr. Bc. Michala Koščíka, Ph.D., předsedou Legislativní komise AS MU.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Volební a mandátové komise AS MU:
  • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.;
  • Mgr. Oldřich Tristan Florian;
  • Karel Frnka;
  • Bc. Kateřina Holíková;
  • doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.;
  • Mgr. Josef Kraus, Ph.D.;
  • Mgr. Adam Kyselica;
  • Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.;
  • doc. Mgr. Jan Obdržálek, Ph.D.;
  • Mgr. Petr Vurm, Ph.D.;
  • Adam Wechsler.
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Ekonomické komise AS MU:
  • RNDr. Matej Antol;
  • doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.;
  • PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.;
  • MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.;
  • Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.;
  • doc. Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.;
  • Mgr. David Novák;
  • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.;
  •  JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.;
  • doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.;
  • Mgr. Tomáš Sedláček;
  • Bc. Anna Skoupá;
  • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.;
  • Damir Solak;
  • Ing. Mgr. Martin Stachoň;
  • doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
 7. Akademický senát Masarykovy univerzity volí tyto členy Legislativní komise AS MU:
  • Mgr. Natália Antalová;
  • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.;
  • doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.;
  • PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.;
  • Bc. Kateřina Holíková;
  • Bc. Daniel Jirků;
  • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.;
  • Bc. Tina Mizerová;
  • Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák;
  • JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.;
  • Damir Solak;
  • Mgr. Ing. Ondřej Špetík;
  • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
 8. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 9. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2020 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 10. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí – sestava hmotnostních spektrometrů Orbitrap (technologie chráněné patentem), upgrade dvou stávajících Orbitrap zařízení, LC a GC kompatibilní chromatografické systémy a další hmotnostní spektrometry pro doplňkové kvantitativní analýzy včetně softwarového řešení, v letech 2021 a 2022, jehož nákupní cena dosáhne v součtu nejvýše 88 104 200 Kč (slovy: osmdesát osm milionů jedno sto čtyři tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH.
 11. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách schvaluje vnitřní předpis Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Organizační struktura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

 

Program dalšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2021

 • 18. ledna 2021
 • 1. března 2021
 • 12. dubna 2021
 • 3. května 2021
 • 7. června 2021
 • 4. října 2021
 • 1. listopadu 2021
 • 6. prosince 2021

Zasedání se konají od 16 hod. distančně v aplikaci MS Teams.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info