Aktuálně

Usnesení z 246. zasedání AS MU, 1. 6. 2020

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2020 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2022 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 2. Akademický senát MU schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 do finančních fondů dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2019 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2019 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity za rok 2019 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje Volební řád Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 7. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34 odst. 5 zákona o vysokých školách dává řediteli CEITEC MU souhlas ke jmenování členů Vědecké rady CEITEC MU dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Doporučení k organizaci distančních zasedání akademických senátů

Doporučení předsedy Akademického senátu MU Josefa Menšíka k organizaci zasedání akademických senátů fakult a komisí akademických senátů najdete zde.

Program dalšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápis z posledního zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2020

 • 20. ledna
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 16 hod. na Komenského nám. 2, místnost 300.