Aktuálně

Usnesení z 251. zasedání AS MU, 18. 1. 2021

 • Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování těchto členů Vědecké rady Masarykovy univerzity:
  • doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.,
  • doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.,
  • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
 • Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s tím, aby zápisy z jednání AS MU byly diskutovány v diskusním fóru AS MU v IS MU.

Volby do AS MU pro funkční období 2021-2023

Volební a mandátová komise Akademického senátu MU dne 7. 12. 2020 vyhlásila výsledky voleb do Akademického senátu MU na funkční období 2021-2023.

Newsletter pro zaměstnance: Do univerzitního senátu byli zvoleni noví senátoři

Doporučení k organizaci distančních zasedání akademických senátů

Doporučení předsedy Akademického senátu MU Josefa Menšíka k organizaci zasedání akademických senátů fakult a komisí akademických senátů najdete zde.

Program dalšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2021

 • 18. ledna 2021
 • 1. března 2021
 • 12. dubna 2021
 • 3. května 2021
 • 7. června 2021
 • 4. října 2021
 • 1. listopadu 2021
 • 6. prosince 2021

Zasedání se konají od 16 hod. distančně v aplikaci MS Teams.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info