Aktuálně

Usnesení přijatá na 241. zasedání, 2. prosince 2019

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 47 odst. 3 Statutu Masarykovy univerzity vyslovuje po projednání souhlas s návrhem znění směrnice Masarykovy univerzity „Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2020“, která tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením následujících smluv, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání:
  A) Směnná smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva,
  B) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a
  C) Kupní smlouva „Observatoř MU na Kraví hoře“.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením §9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování těchto členů Vědecké rady Masarykovy univerzity:
  • MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  • RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje Statut Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v navrženém znění, které bylo schváleno Akademickým senátem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 4. 11. 2019 a které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 5. My, zástupci akademické obce Masarykovy univerzity, v roce třicátého výročí sametové revoluce, vyjadřujeme solidaritu s protestujícími studenty a pedagogy The Hong Kong Polytechnic University. Sdílíme obavu o osud všech zatčených a vyzýváme k zastavení veškerého násilí ze strany policejních, vojenských a jiných represivních složek.
  Obracíme se rovněž k nejvyšším ústavním činitelům České republiky a vyzýváme je, aby věrni hodnotám, ze kterých vzešla sametová revoluce, odsoudili represivní akce vedené proti protestujícím.

 

Program nejbližšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápis z posledního zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2020

 • 20. ledna
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 16 hod. na Komenského nám. 2, místnost 300.