Aktuálně

Usnesení z 263. zasedání AS MU, 6. 6. 2022

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje investiční a neinvestiční rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2022 a střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu Masarykovy univerzity do roku 2024 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 do finančních fondů dle návrhu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2021 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Masarykovy univerzity za rok 2021 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách schvaluje IV. změnu Statutu Masarykovy univerzity, jejíž znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách schvaluje Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity, jehož znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 7. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality Masarykovy univerzity za rok 2021 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 8. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí – přístrojů pro rozšíření biobankovací kapacity v rámci projektu OP VVV „RECETOX RI Upgrade“ za maximální předpokládanou cenu 40 000 000 Kč vč. DPH.
 9. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který byl schválen AS LF MU dne 24. 5. 2022, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 10. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který byl schválen AS PrF MU dne 9. 5. 2022, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 11. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který byl schválen AS FI MU dne 22. 4. 2022, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 12. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který byl schválen AS PdF MU dne 3. 5. 2022, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 13. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona o vysokých školách schvaluje Disciplinární řád pro studenty Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, který byl schválen AS ESF MU dne 25. 4. 2022, ve znění, jež tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 14. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí, aby od 1. září 2022 byly součástí příloh zápisů ze zasedání výpisy z veřejných hlasování provedených pomocí hlasovacího zařízení či informačního systému obsahující výsledky hlasování na úrovni jednotlivých členů akademického senátu.

Program dalšího zasedání

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2022

 • 17. ledna 2022
 • 21. února 2022
 • 4. dubna 2022
 • 2. května 2022
 • 6. června 2022
 • 3. října 2022
 • 7. listopadu 2022
 • 5. prosince 2022

Zasedání se konají od 15 hod. v aule Přírodovědecké fakulty na Kotlářské 2.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info