Aktuálně

Usnesení z 253. zasedání AS MU, 12. 4. 2021

 • Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí v rámci projektu „Pořízení přístrojového vybavení pro potřeby Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity“ financovaného z programu 133240 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“ vybavení Simulačního centra LF MU (SIMU), a to 40 ks dentálních virtuálních 3D simulátorů včetně SW a veškerého příslušenství v celkové předpokládané ceně 41 500 000 Kč bez DPH.
 • Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s nákupem movitých věcí – postupné vybavení Sdílené laboratoře Kryo-elektronové mikroskopie a tomografie CEITEC MU, a to Přímého detektoru elektronů s energiovým filtrem a FIB/SEM mikroskopu s optickým modulem v letech 2021 a 2022, jehož nákupní cena dosáhne v součtu nejvýše 97 144 000 Kč vč. DPH.
 • Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem Ekonomické komise AS MU doc. PharmDr. Jana Gajdzioka, Ph.D.

Volby do AS MU pro funkční období 2021-2023

Volební a mandátová komise Akademického senátu MU dne 7. 12. 2020 vyhlásila výsledky voleb do Akademického senátu MU na funkční období 2021-2023.

Newsletter pro zaměstnance: Do univerzitního senátu byli zvoleni noví senátoři.

Program dalšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2021

 • 18. ledna 2021
 • 1. března 2021
 • 12. dubna 2021
 • 3. května 2021
 • 7. června 2021
 • 4. října 2021
 • 1. listopadu 2021
 • 6. prosince 2021

Zasedání se konají od 16 hod. distančně v aplikaci MS Teams.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info