Aktuálně

Volba kandidáta na funkci rektora 2023-2027

Diskuzní fórum s kandidátem na funkci rektora pro funkční období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2027 (13.-29. 3. 2023)

 

Usnesení z 268. zasedání AS MU, 6. 3. 2023

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje souhlas s doporučením výběrové komise jmenovat do funkce ochránkyně práv MU uchazečku JUDr. Evu Janovičovou.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno AS PřF MU dne 13. 2. 2023, a které tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o vysokých školách schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění, které bylo schváleno AS PřF MU dne 13. 2. 2023, a které tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity doporučuje zapisovateli, aby umožnil členům AS MU přehrání audiozáznamu jednání akademického senátu, chtějí-li uplatnit připomínky k zápisu podle čl. 20 Jednacího řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity, a to v zapisovatelem předem určené době.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34, odst. 5 zákona o vysokých školách dává řediteli Ústavu výpočetní techniky MU předchozí souhlas ke jmenování členů Vědecké rady Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity dle seznamu, který tvoří přílohu zápisu ze zasedání. (Seznam: dr. Elias Bou-Harb; doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D.; prof. RNDr Tomáš Opatrný, Dr.; doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.; doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.; Ing. Jan Gruntorád, CSc.; Ing. Martin Kálovec, Ph.D.) 
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu AS MU potvrzuje členství Mgr. Petra Vurma, Ph.D., ve Volební a mandátové komisi AS MU.

 

Program dalšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2023

 • 16. ledna 2023
 • 6. března 2023
 • 3. dubna 2023
 • 15. května 2023
 • 5. června 2023
 • 18. září 2023
 • 6. listopadu 2023
 • 4. prosince 2023

Zasedání se konají od 15 hod. v aule Přírodovědecké fakulty na Kotlářské.

Zasedání 3. dubna 2023 se uskuteční v univerzitní aule, Veveří 70. 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info