Termíny zasedání v roce 2020

  • 20. ledna
  • 2. března
  • 6. dubna
  • 4. května
  • 1. června
  • 5. října
  • 2. listopadu
  • 7. prosince

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 16 hod. na Komenského nám. 2, místnost 300.