Aktuálně

Usnesení z 245. zasedání AS MU, 4. 5. 2020

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách zrušuje ke dni 31. 12. 2020 jiné pracoviště Masarykovy univerzity Centrální řídící struktura projektu CEITEC.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodem 3 zákona o vysokých školách schvaluje II. změnu Vnitřního mzdového předpisu Masarykovy univerzity, jejíž znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity volí do EK AS MU pro funkční období 2018–2020 Mgr. Martina Vrubela, Ph.D.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 3 zákona o vysokých školách zřizuje ke dni 1. 7. 2020 Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodem 3 zákona o vysokých školách, schvaluje I. změnu Volebního řádu akademického senátu Masarykovy univerzity, jejíž znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodem 3 zákona o vysokých školách schvaluje II. změnu Statutu Masarykovy univerzity, jejíž znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání.

Doporučení k organizaci distančních zasedání akademických senátů

Doporučení předsedy Akademického senátu MU Josefa Menšíka k organizaci zasedání akademických senátů fakult a komisí akademických senátů najdete zde.

Program dalšího zasedání

Zápis z posledního zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2020

 • 20. ledna
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 16 hod. na Komenského nám. 2, místnost 300.