Aktuálně

Usnesení z 242. zasedání AS MU 20. ledna 2020

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje podporu záměru rektora zřídit ve smyslu ustanovení § 34 zákona o vysokých školách Farmaceutický ústav Masarykovy univerzity s předpokladem transformace na Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity po získání akreditace studijního programu Farmacie.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. RNDr. Lenky Luhové, Ph.D., členkou Rady pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity navrhuje podle čl. 6 odst. 2 písm. c) Směrnice Masarykovy univerzity č. 8/2006, Stravování v menzách Masarykovy univerzity, ve znění účinném od 1. dubna 2018, rektorovi jmenovat doc. Ivana Folettiho, M.A., Docteur ès lettres, členem Komise pro stravovací politiku MU.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity podporuje činnost Petera Lenárta jako externího člena Komise pro doktorské studium ve Studentské komoře Rady vysokých škol.

 

Program 243. zasedání AS MU 2. března 2020

Zatím není stanoven.

Zápis z posledního zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2020

 • 20. ledna
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 16 hod. na Komenského nám. 2, místnost 300.