Aktuálně

Akademický senát hledá asistenta/asistentku

Máte-li zájem o zajímavou práci ve strukturách univerzitní samosprávy a chtěli byste se zapojit do administrativní podpory činnosti AS MU a jeho komisí, přihlaste se do výběrového řízení na obsazení pozice asistenta/asistentky AS MU.

Usnesení z 240. zasedání AS MU ze dne 4. listopadu 2019

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách schvaluje Pracovní řád Masarykovy univerzity, jehož znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje návrh rektora na převedení dodatečného příspěvku MŠMT pro rok 2019 ve výši 22,82 mil. Kč do centralizovaného fondu provozních prostředků a jeho využití pro dofinancování centrálně zajišťovaných investičních akcí a velkých oprav.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity volí předsedou Ekonomické komise AS MU doc. Mgr. Jiřího Špalka, Ph.D.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity volí členem Doktorandské komise AS MU Mgr. Petera Lenárta.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity schvaluje harmonogram svých řádných zasedání v roce 2020 v termínech: 20. 1.; 2. 3.; 6. 4.; 4. 5.; 1. 6.;  5. 10.; 2. 11.; 7. 12.

Program nejbližšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápis z posledního zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2019

 • 7. ledna
 • 18. února
 • 4. března
 • 1. dubna
 • 6. května
 • 3. června
 • 16. září
 • 7. října
 • 4. listopadu
 • 2. prosince

Termíny zasedání v roce 2020

 • 20. ledna
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Zasedání se konají (není-li výslovně uvedeno jinak) od 16 hod. na Komenského nám. 2, místnost 300.