Aktuálně

Usnesení z 272. zasedání AS MU, 18. 9. 2023

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat tyto prorektory:
  • prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie, statutární zástupce rektora
  • Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu
  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské studium
  • prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor pro akademické a kulturní záležitosti
  • Ing. Monika Jandová, Ph.D., prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost
  • PhDr. Petr Suchý, Ph.D., prorektor pro internacionalizaci
  • Mgr. Jana Fialová, Ph.D., prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává rektorovi předchozí souhlas k odvolání všech stávajících členů Vědecké rady Masarykovy univerzity a ke jmenování nových členů Vědecké rady Masarykovy univerzity. Přílohou zápisu ze zasedání je seznam nominovaných, kteří byli Akademickým senátem Masarykovy univerzity schváleni ke jmenování.
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity doporučuje rektorovi MU jmenovat člena dozorčí rady MUNI Ventures, s. r. o., z následujících kandidátů (bez pořadí): Ing. Jan Neuman, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Stachoň, Ph.D.
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 34 odst. 5 zákona o vysokých školách dává řediteli CEITEC MU souhlas ke jmenování následujících členů Vědecké rady CEITEC MU:
  • prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
  • prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
  • doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
  • prof. Mary Anne O´Connell, Ph.D.
  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  • prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
  • prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  • Mgr. Karel Říha, Ph.D.
  • prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • RNDr. Petr Těšina, Ph.D.
  • prof. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
  • prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
  • prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
  • Otakar Fojt, Ph.D.
  • Mgr. Jiří Friml, Ph.D.
  • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
  • Markus Kiess, Ph.D.
  • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
  • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
  • Mgr. Jiří Nantl, LL.M.
  • prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
  • Pavel Tomančák, Ph.D.
  • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Masarykovy univerzity za roky 2018–2022 ve znění, které tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách schvaluje Volební řád Akademického senátu Masarykovy univerzity, jehož znění tvoří přílohu zápisu ze zasedání AS MU.
 7. Akademický senát Masarykovy univerzity volí JUDr. Veroniku Smutnou, Ph.D., předsedkyní Legislativní komise AS MU.
 8. Akademický senát Masarykovy univerzity žádá předsedu AS MU, aby jménem AS MU schvaloval použití soukromého osobního vozidla při zahraničních cestách zástupců studentů v RVŠ v případě, že se k němu kladně vyjádřil předseda RVŠ.
 9. Komora akademických pracovníků Akademického senátu Masarykovy univerzity zvolila předsedou Komory akademických pracovníků a zároveň 2. místopředsedou AS MU doc. Mgr. Karla Kubíčka, Ph.D.

Program dalšího zasedání

Zatím není stanoven.

Zápisy ze zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2023

 • 16. ledna 2023
 • 6. března 2023
 • 3. dubna 2023
 • 15. května 2023
 • 5. června 2023
 • 18. září 2023
 • 6. listopadu 2023
 • 4. prosince 2023

Zasedání se konají od 15 hod. v aule Přírodovědecké fakulty na Kotlářské.

Zasedání 3. dubna 2023 se uskuteční v univerzitní aule, Veveří 70. 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info