Komise

V souladu s Článkem 6 Jednacího řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity Akademický senát MU zřizuje Volební a mandátovou komisi, Legislativní komisi a Ekonomickou komisi, případně i další komise, v jejichž čele je vždy člen AS MU. Členy komise mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.


Legislativní komise

kontaktní e-mail: asmu.lk@muni.cz
zápisy ze zasedání: Dokumentový server RMU


Ekonomická komise

kontaktní e-mail: asmu.ek@muni.cz
zápisy ze zasedání: Dokumentový server RMU


Volební a mandátová komise

kontaktní e-mail: asmu.vmk@muni.cz
zápisy ze zasedání: Dokumentový server RMU


Doktorandská komise

kontaktní e-mail: asmu.phd@muni.cz
zápisy ze zasedání: Dokumentový server RMU