Akademický senát Masarykovy univerzity

Místopředseda

Komora akademických pracovníků

Studentská komora

Předseda
Členové