Co není plagiát?

Podle Autorského zákona není plagiátem „zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“ (Autorský zákon, Hlava 1, Díl 1, § 2/)