Kde a jak jsou na MU práce kontrolovány?

Seminární práce, úkoly a eseje kontrolují uživatelé v tzv. Odevzdávárnách (složkách pro automatizovaný sběr úkolů) nebo ve svém osobním prostoru (Můj web, Úschovna). Kontrola závěrečných prací probíhá přímo v Archivu závěrečných prací MU. Kontrolu zpravidla provádí vedoucí práce. Odpovědnost vedoucího, resp. školitele za provedenou kontrolu je zakotvena ve Studijním a zkušebním řádu MU ve čl. 40, který rovněž upravuje povinnost zveřejňování závěrečných prací. Také Univerzitní repozitář MU pro evidenci publikační činnosti s možností sběru a zpřístupňování plných textů vědeckých publikací nabízí možnost kontroly podobnosti textu.

Algoritmus porovnávání se postupně zdokonaluje a rozšiřuje se i společná propojená databáze porovnávaných dokumentů. Tato databáze obsahuje práce škol, které využívají systém na odhalování plagiátů v závěrečných a absolventských pracích Theses.cz, systém na odhalování plagiátů v seminárních, maturitních a středoškolských pracích nebo jiných dokumentech Odevzdej.cz a také systém Repozitar.cz zaměřený na habilitační a vědecké publikace. Systém porovnává dokumenty s dalšími datovými úložišti a zdroji na internetu. Další podrobnosti najdete v ISu v sekci Hledání podobných souborů ve Správci souborů.