Kdy se můžu dostat do rizika spojeného s plagiátorstvím?

Dříve nebo později se na univerzitě dostanete k tvorbě vlastních textů, kdy budete potřebovat pracovat s dalšími odbornými texty. Pokud převezmete obsah textu jiného autora bez viditelného označení, dostáváte se do rozporu s Autorským zákonem. Tím, že text pozměníte, přepíšete či parafrázujete, se z něj nestává vaše dílo – stále musíte odkazovat k původnímu autorovi. Je proto nezbytné, abyste věděli, jak s texty zacházet a jak správně citovat.