Jak správně citovat?

Správně ocitovat zdroj znamená správně nakládat s tzv. pravidly citační a publikační etiky. Mezi nejčastější citační normy v českém prostředí patří ČSN ISO 690:2011APA style (zejména pro psychologii a příbuzné obory). 

Práce s literaturou vás bude provázet během celé vaší práce na odborném textu. V rámci kurzu, který je vytvářen na Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU (KISK) najdete i část věnovanou citování. Na kurzy.knihovna.cz naleznete i dva kurzy na citování, které také vznikly na KISKu. Návod, jak citovat, najdete také v e-knize Jiřího Kratochvíla a v rámci systému pablikado.cz je pro MU volně dostupná také kniha s názvem Naučte (se) citovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info