Jak mám zažádat o výhody UDR?

Nemusíte vyplňovat žádné žádosti.

Pokud čekáte dítě a chcete využít UDR, doložte na studijním oddělení těhotenskou průkazku s uvedeným předpokládaným datem porodu. Čerpat UDR můžete začít nejdříve 8 týdnů před předpokládaným termínem porodu. Po narození dítěte ještě dodejte ověřenou kopii rodného listu dítěte, a to do 30 dnů po porodu. Pokud tak neučiníte, o UDR přijdete. V případě, že rodný list předložíte kdykoliv později, bude UDR opět obnovena.

Ve chvíli, kdy chcete začít využívat výhod UDR po narození dítěte, dodejte na studijní oddělení ověřenou kopii rodného listu svého dítěte, nebo doneste originál – na studijním oddělení si pořídí vlastní kopii. Tím automaticky vznikne nárok na UDR.

Rodičovství je třeba zapsat do evidence každého studia v IS MU. Pokud máte více souběžných studií, musíte se vydat na každou fakultu zvlášť.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info