Můžu přerušit studium kvůli mateřství nebo nemoci?

Studentka či student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s rodičovstvím, porodem či těhotenstvím (ale nejdřív osm týdnů před porodem), a to po celou uznanou dobu rodičovství. Podmínkou je předložení rodného listu dítěte na studijním oddělení fakulty.

Žádost o přerušení studia je možné také řádně zdůvodnit vážnými zdravotními či jinými vážnými okolnostmi, uvedené argumenty je ale potřeba doložit. Jako příloha žádosti musí být dodána podrobná zpráva ohledně důvodu žádosti.

Například u choroby je nutná lékařská zpráva buď s diagnózou, nebo přesným popisem, o jakou chorobu se jedná, její začátek, průběh, způsob léčby apod. Stejně tak jiné vážné důvody je nezbytné doložit relevantním dokumentem. Na základě toho pak děkan nebo proděkan rozhodne, jestli bude žádosti vyhověno, eventuálně zda se bude jednat o přerušení do délky studia nezapočítávané.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info