Zápis do dalšího semestru

Abyste mohli pokračovat ve studiu, musíte požádat o zápis do dalšího semestru. O zápis se žádá po každém absolvovaném semestru, v určeném období.

Zápis probíhá elektronicky, stačí jedno kliknutí v Informačním systému. V aplikaci se také okamžitě ukazuje, zda splňujete podmínky pro zápis (příp. pokud ne, tak které a proč).

Základní podmínky, které musíte splnit obě zároveň, jsou:

  • získat alespoň 20 kreditů za absolvované předměty v uplynulém semestru, nebo 45 za uplynulé 2 semestry;
  • nemít neúspěšně ukončený opakovaně zapsaný předmět.

Detailní informace viz Studijní a zkušební řád, čl. 12.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info