Podmínky přijetí k doktorskému studiu

Hlavní podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském programu. Pokud jste předchozí studium absolvovali v zahraničí, je potřeba, abyste si jej nechali uznat, takzvaně nostrifikovat doklady o zahraničním vzdělání. Můžete to provést přímo na Masarykově univerzitě – nostrifikace řeší Studijní odbor RMU.

Každá fakulta si může určit další podmínky přijetí ke studiu. Podrobnosti o přijímacím řízení se dozvíte v dostatečném, nejméně čtyřměsíčním předstihu (kromě nově akreditovaných oborů, kde je minimální doba zveřejnění stanovena na jeden měsíc). O vašem přijetí ke studiu tak může rozhodnout úspěšné složení zkoušky, ale také další podmínky, jako například dosažené pořadí v dané kapacitě přijímaných uchazečů.

Kdybyste byli přesvědčeni, že jsme výsledek přijímacího řízení špatně vyhodnotili, podejte odvolání proti rozhodnutí. A to do 30 dnů ode dne, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Ověříme, jestli jsme postupovali správně.

Poplatky za přijímací řízení

Za každou jednotlivou přihlášku ke studiu zaplatíte 600 Kč (na Fakultě sociálních studií 650 Kč). Údaje k platbě jednotlivých e-přihlášek vám vygeneruje systém, vždy po úplném vyplnění přihlášky. Platbu provedete prostřednictvím Obchodního centra. Při podání více přihlášek můžete uhradit všechny přihlášky společně jedinou platbou. Doklad o zaplacení nezasílejte na fakultu, ale pečlivě si jej schovejte. 

Termín podání přihlášek

Přihlášku ke studiu podejte elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Termíny pro elektronické podání přihlášek do doktorského studia stanovují jednotlivé fakulty v samostatných bězích, proto hledejte přesné informace na webových stránkách fakult. Přihlášku musíte podat do půlnoci posledního dne lhůty. Za přijatou přihlášku považujeme pouze úplně vyplněnou přihlášku s uhrazeným manipulačním poplatkem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info