Informace o projektu

Informace o projektu
Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP

Logo poskytovatele
Kód projektu
GD524/05/H536
Období řešení
1/2005 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
ekologie, evoluce, biodiverzita, biologický systém, rostliny, řivočichové, parazitismus

Cílem navrženého projektu je mezioborové propojení vědeckých a výchovných aktivit dvou univerzitních a jednoho akademického pracoviště v návaznosti na akreditaci těchto pracovišť pro pět oborů (Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie) v doktorském studijním programu Biologie. Toto propojení umožní aktivní zapojení studentů do výzkumu vedeného na pracovištích navrhovatelů, a to je nejen během vlastního studia, ale také po jeho ukončení. Doktorandům poskytne především příležitost prohloubit jejich teoretické vzdělání ve studovaném oboru a rozšířit jejich dosavadní znalosti z dalších vědeckých disciplin souvisejících s výzkumem diverzity biotických splečenstvech a populací a s metodami kauzální analýzy jejich variability vprostoru a čase. Po metodické stránce je navrhovaný projekt provázán s grantovými projekty řešenými na pracovištích navrhovatelů a nabízí tak využití nejmodernějších metodických postupů.

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info