Informace o projektu
Lineární Hamiltonovské dynamické systémy a pololineární dynamické rovnice

Kód projektu
KJB1019407
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
lineární Hamiltonovský systém, Riccatiho rovnice, kvadratický funkcionál, time scale, pololineární rovnice, oscilace, neoscilace

Projekt je zaměřen především na vyšetřování lineárních Hamiltonovských dynamických systémů a pololineárních dynamických rovnic na time scales.
Budou studovány zejména jejich kvalitativní vlastnosti společně s aplikacemi v teorii řízení a variačním počtu. Vyšetřování dynamických rovnic na time scales (česká terminologie dosud neexistuje) umožňuje dosáhnout výsledků, které sjednocují teorie diferenciálních a diferenčních rovnic jakož i rovnic na mnoha dalších time scales. Jistým způsobem se tímto také vysvětlují nesrovnalosti v odpovídajícím spojitém a diskrétním případě. Pochopení těchto nesrovnalostí je důležité např. pro numerickou aproximaci. Hlavní výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v mezinárodních časopisech.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info