Informace o projektu

Algebraické metody v topologii a geometrii

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/05/2117
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
-
Spolupracující organizace
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je rozvinout spolupráci matematiků pracujících v různých, avšak spolu úzce provázaných, oblastech (algebra, topologie, diferenciální geometrie). Zde by se měl projevit syntetizující trend moderní matematiky. Přesněji řečeno, navrhujeme: 1) Studovat transfery silně homotopických Lieových struktur, s pozorností věnovanou zejména minimálním modelům, vlastnostem prostoru modulů řešení Maurer-Cartanovy rovnice a teorii deformací. 2) Vyšetřovat invariantní diferenciální operátory pro parabolické geometrie, zejména v případech kdy pole odpovídají reprezentacím se singulárními charaktery. Aplikovat Lieovu teorii na geometrii variet s danou parabolickou strukturou. Studovat lokální invarianty pseudo-konvexních CR-variet. 3) Popsat geometrii atopolo gii orbit 3-forem vzhledem k akci obecné lineární grupy. Nalézt nutné a postačující podmínky pro existenci 3-forem na varietách malých dimenzí.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info