Informace o projektu

Informace o projektu
Asymptotika, oscilace a kvadratické funkcionály v teorii dynamických rovnic

Kód projektu
KJB100190701
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x
Spolupracující organizace
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt je zaměřen na studium asymptotických a oscilačních vlastností lineárních, pololineárních a nelineárních rovnic, symplektických a Hamiltonovských systémů a k nim příslušejících kvadratických funkcionálů. Výsledky budou dávány do souvislosti s podmínkami optimality pro nelineární úlohy variačního počtu a optimálního řízení, neboť druhá variace takových problémů je kvadratickým funkcionálem. Jedním z důležitých aspektů projektu je začlenění teorie dynamických rovnic na "time scales", což umožňuje studovat diferenciální a diferenční rovnice a systémy v rámci jediné teorie, zdůvodnit a pochopit rozdíly mezi těmito teoriemi a zároveň zobecnit tyto teorie na mnohé jiné time scales. Zaměříme se například na studium symplektických systémů bez předpokladu normality či na teorii konjugovaných a sdružených bodů pro tyto systémy. Dále budeme studovat efektivní podmínky pro existenci řešení s předepsanými vlastnostmi a otevřené problémy, které se objevily při studiu popisovaných objektů.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info