Informace o publikaci

Nabla time scale symplectic systems and related quadratic functionals

Logo poskytovatele
Název česky Nabla symplektické systémy na časových škálách a příslušné kvadratické funkcionály
Autoři

ŠIMON HILSCHER Roman ZEIDAN Vera Michel

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Differential Equations and Dynamical Systems
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Time scale; Time scale symplectic system; Nabla derivative; Nabla dynamic equation; Quadratic functional; Controllability; Normality; Conjoined basis; Riccati equation; Reid roundabout theorem; Linear Hamiltonian system; Discrete symplectic system
Popis V tomto článku uvádíme teorii nabla symplektických systémů na časových škálách. Zejména odvozujeme podmínky, které charakterizují pozitivitu a nezápornost přidružených kvadratických funkcionálů. Tyto výsledky jsou paralelní (duální) k výsledkům obdrženým autory článku pro delta symplektické systémy na časových škálách bez předpokladu normality. Překvapujícím výsledkem této teorie je fakt, že některé známé výsledky pro delta systémy a prezentované nové výsledky pro nabla systémy nedávají totožné výsledky ve speciálních případech, kdy je časová škála výhradně spojitá nebo výhradně diskrétní. Naopak, nové nabla výsledky jsou také nové i v těchto speciálních případech. Aplikacemi obdržených tvrzení o pozitivitě a nezápornosti jsou Reidovy ekvivaleční věty pro nabla systémy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info