Informace o projektu
Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/08/0389
Období řešení
1/2008 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
x
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Univerzita Palackého v Olomouci

Správné vyhodnocení změn na vrchovištích, vyvolaných lidskou činností, vyžaduje nejen většinou prováděné krátkodobé fertilizační experimenty, ale rovněž výzkum dlouhodobých a střednědobých změn. Souběžný výzkum několika taxomomických skupin je rovněž užitečným přístupem. Tento projekt, realizovaný ve dvou sudetských pohořích lišících se stupněm depoziční zátěže (Jizerské hory, Jeseníky), zahrnuje pokračování a vyhodnocení 20-letého monitoringu chemismu vody a vegetace v síti 59 trvalých ploch, analýzu živin v rašelinících, měření půdní vlhkosti a rychlosti dekompozice, analýzu diverzity různých organismů (vyšší rostliny, řasy, houby, krytenky) vzhledem k aktuálnímu a dlouhodobému chemismu vody, testování konceptu paleo- a neorefugií se zahrnutím všech ostrovních biotopů v jednom území a paleoekologický výzkum v méně prozkoumaných Jeseníkách, který bude zahrnovat jak studovaná vrchoviště, tak i ostatní rašeliniště,aby bylo možné rekonstruovat vývoj vegetace, rozšíření vrchovišť a

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info