Informace o projektu

Profesní vidění učitelů anglického jazyka v/po akci v komunikačních aktivitách perspektivou eye trackingu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-15467S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si klade za cíl rozšířit naše poznání profesního vidění učitelů. Profesní vidění odkazuje ke znalostně založeným procesům všímání si a promýšlení výukových situací, které pomáhají vést učitelovo jednání. Projekt se soustřeďuje na studenty učitelství a zkušené učitele angličtiny jako cizího jazyka a jejich profesní vidění v/po akci ve výukových situacích zaměřených na komunikaci. Cílem je prozkoumat: profesní vidění (PV) studentů/učitelů anglického jazyka v akci při komunikačních aktivitách; rozdíly v PV studentů/učitelů v akci a po akci; rozdíly v PV v/po akci mezi studenty učitelství a zkušenými učiteli. Projekt se bude zaměřovat především na vizuální pozornost jakožto aspekt profesního vidění. Metoda eye trackingu bude doplněna o další způsoby sběru dat (videozáznamy, rozhovory, stimulované vybavování). Data budou analyzována jak kvalitativními, tak kvantitativními způsoby. Výstupem projektu bude série článků v národních a mezinárodních časopisech. Získané poznatky přispějí jak k rozvoji našeho poznání myšlení a jednání učitelů, tak učitelského vzdělávání.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info