Informace o projektu

Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu do zahraničí v letech 1938-1939 - strategie, rozsah, preferované destinace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA409/09/0516
Období řešení
1/2009 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Baťa, zahraniční sesterské společnosti, řízená migrace, záchrana osob židovského původu, Protektorát
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Podstatou projektu je výzkum strategie uplatňované vedením Baťova koncernu při vysílání zaměstnanců do zahraničí v období zvýšeného nebezpečí okupace Československa nacistickým Německem a po její realizaci. Na základě rozboru dochovaných archivních materiálů vybraných čs. firem Baťova koncernu (firem Baťa a.s., Kotva s.r.o., EXICO, Zlínské letecké a.s., BAPOZ, FAB, Fatra, MAS a dalších) a excerpcí odborné a memoárové literatury se projekt zaměří na zjištění počtu přesunutých zaměstnanců, určení jejich odborné kvalifikace, náboženské a národnostní příslušnosti. Zvláštní částí projektu bude komparace, analyzující realizované strategie při přesunech zaměstnanců židovského původu se zaměstnanci původu nežidovského. Cílem projektu je analýza řízených přesunů zaměstnanců vybraných čs. firem Baťova koncernu do zahraničních poboček, probíhající v letech 1938-1939. Projekt se zaměří na uplatňovanou strategii v určování cílových zemí, odborné kvalifikace zaměstnanců a jejich náboženských a národnostních předpokladů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info