Informace o projektu

Nové strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu (NoSSPeV)

Kód projektu
MUNI/B/1188/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Vzdělávání všech žáků v co nejméně restriktivním (segregovaném) prostředí je základním prvkem paradigmatu speciální pedagogiky 21. století. Přechod od odděleného vzdělávání ke vzdělávání společnému však představuje nejen výzvu ke změně pro jednotlivé učitele a školy, ale je výzvou pro celou společnost. Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní,
národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika.
Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci Výzkum v prostředí inkluzivního a speciálního vzdělávání více jak dvě desítky doktorandů DSP speciální pedagogika. Základní otázky, které si pro rok 2018 klademe jsou: Jaká metodologie výzkumu se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření
interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studenty prvních ročníků představen žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika, který je úvodním metodologickým krokem pro rozpracování vlastních výzkumných strategií. Cílem pro rok 2018 bude také rozpracovat výzkumné sondy studentů vyšších ročníků prostřednictvím případových studií. Novinkou pro rok 2018 bude představení strategie výzkumu formou videorozhovorů a tematické analýzy dat, které vychází z mezinárodně etablované metodiky DIPEx jejímž garantem je OUSHI na Palackého univerzitě v Olomouci.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info