ProjektyCelkový počet projektů: 820

Analysis of gastrointestinal microbiome in patients with primary immune deficiencies (MUNI/M/1322/2015)

Řešitel na MU: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
3/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Analytické a fyzikálně-chemické metody ve výzkumu, vývoji a aplikacích (MUNI/A/0886/2016)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Analýza funkcionálních dat a související témata (GA15-06991S)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Analýza gamma-delta T lymfocytů reaktivních na nádorové buňky u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií: nový přístup k buněčné terapii (15-32935A)

Řešitel na MU: Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie (15-30015A)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Středoevropský technologický institut
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Analýza nových inhibitorů kasein kinázy 1 pro léčbu chronické lymfocytární leukémie (MUNI/31/53609/2016)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
5/2016 — 4/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT

Analýza rozsáhlých dat z výukových systémů (SOC/0008/2016)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
9/2016 — 2/2017
Investor/Program:
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu / Středoškolská odborná činnost

Analýza strukturní a funkční organizace acentrosomálního dělícího vřeténka lidských oocytů (26/2016)

Řešitel na MU: PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2018
Investor/Program:
Nadační fond Neuron na podporu vědy / Projekty Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Analýza Wnt/PCP jako nástroj pro lepší management chronické lymfocytární leukémie (15-29793A)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
5/2015 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Anglická verze studijních textů pro předmět Bi5440 Časové řady (MUNI/FR/1560/2016)

Řešitel na MU: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 82 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info