ProjektyCelkový počet projektů: 1157

Arcivévoda Karel Rakousko-Tešínský jako stavebník (MUNI/C/1708/2016)

Řešitel na MU: Bc. Michaela Vychodilová
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
2/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek (DG16P02R044)

Řešitel na MU: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Ústav výpočetní techniky
Období řešení:
3/2016 — 12/2020
Investor/Program:
Ministerstvo kultury ČR / NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020

Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VI (MUNI/A/0871/2016)

Řešitel na MU: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Architecture-driven, Multi-concern and Seamless Assurance and Certification of Cyber-Physical Systems (8A16002)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
4/2016 — 4/2020
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Společné technologické iniciativy (7H a 8A)

Arkádie knížete Jana z Liechtensteina (1805-1812) (MUNI/C/1669/2016)

Řešitel na MU: Bc. Daniel Lyčka
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
2/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací (GA17-03224S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Atmosféry a okolohvězdné prostředí magnetických horkých hvězd (GA16-01116S)

Řešitel na MU: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Atomizátory hydridů pro pro atomovou absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrii - nové horizonty (GA17-04329S)

Řešitel na MU: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Audit farmakorezistentních epilepsií: selekce kandidátů a správná indikace epileptochirurgické a dietní terapie (MUNI/A/1356/2016)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Autonomie vůle zůstavitele – historická a komparativní východiska a jejich uplatnění při aplikaci Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) (GA17-23288S)

Řešitel na MU: JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Právnická fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Předchozí 1 5 6 7 8 9 116 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info