ProjektyCelkový počet projektů: 1077

Standardizace postupů pro diagnostiku pluripotence lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk (SOC/0006/2016)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
9/2016 — 2/2017
Investor/Program:
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu / Středoškolská odborná činnost

Stárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologie (GA16-20873S)

Řešitel na MU: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta sociálních studií
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Statistická inference pro složité náhodné procesy v ekonometrickém modelování (GJ17-22950Y)

Řešitel na MU: Mgr. David Kraus, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Juniorské granty

Statistické a deterministické modelování (MUNI/A/1194/2016)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416)

Řešitel na MU: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
4/2017 — 9/2022
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Strategické plánování a financování ve sportu jako faktor tělesné zdatnosti (ROZV/25/FSpS/06/2017)

Řešitel na MU: Ing. Jana Nová, PhD., MBA
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta sportovních studií
Období řešení:
4/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Strategické plánování a institucionální výzkum (ROZV/20/2017)

Řešitel na MU: Ing. Bc. Šárka Řehořová
Fakulta/Pracoviště MU: Rektorát
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich “cvičných učitelů”) na druhém stupni základní školy (GA16-02177S)

Řešitel na MU: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Strengthening European Network of Centres of Excellence in Cybercrime (46844)

Řešitel na MU: Roman Čermák, M.Sc., MBA
Fakulta/Pracoviště MU: Ústav výpočetní techniky
Období řešení:
1/2016 — 12/2017
Investor/Program:
Evropská unie / Ostatní komunitární programy

Strojové učení, dobývání znalostí a detekce anomálií (SOC/0007/2016)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
9/2016 — 2/2017
Investor/Program:
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu / Středoškolská odborná činnost

Předchozí 1 80 81 82 83 84 108 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info