ProjektyCelkový počet projektů: 1120

Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií, sdílení mezinárodních letních škol a sdílení mezinárodních aktivit studentských organizací zúčastněných univerzit (ROZV/C21/2017)

Řešitel na MU: PhDr. Jan Pavlík
Fakulta/Pracoviště MU: Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy

Segmentace a trekování živých buněk v multimodálních obrazech (GA17-05048S)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce (17-29389A)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Středoevropský technologický institut
Období řešení:
4/2017 — 12/2020
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory (16-33209A)

Řešitel na MU: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
4/2016 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Sémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na moderní rozvětvené teorii typů (GA16-19395S)

Řešitel na MU: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment (SENEL) (2015-1-UK01-KA202-013651)

Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta
Období řešení:
9/2015 — 8/2017
Investor/Program:
Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů

Separační reverzní osmóza s deskovou membránou jako perspektivní metoda úpravy vzorků pro stanovení endokrinních disruptorů ve vodách (MUNI/31/51175/2015)

Řešitel na MU: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
11/2015 — 4/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Interní projekty CTT

Sexualita a internet ve druhé půli života (GA17-11384S)

Řešitel na MU: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta sociálních studií
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Sexualita: postoje a chování napříč generacemi (MUNI/A/1317/2016)

Řešitel na MU: Kateřina Lišková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta sociálních studií
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Signalizace FGF ve fibroblastech mléčné žlázy a její úloha ve vývoji a nádorech mléčné žlázy (GJ16-20031Y)

Řešitel na MU: Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Juniorské granty

Předchozí 1 80 81 82 83 84 112 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info