Informace o publikaci

Kontrola diskrečních oprávnění státního zástupce

Autoři

KANDOVÁ Katarína ČEP David

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Již dlouhodobě připravovaná rekodifikace trestního práva procesního hlásá posílení diskrečních pravomocí státního zástupce v trestním (především přípravném) řízení. Více diskrece v rukou veřejného žalobce by však měly doprovázet rovněž odpovídající kontrolní mechanizmy jakožto záruka před jeho libovůli. Právě touto tematikou se bude zabývat i předkládaný příspěvek, jenž se zaměří jednak na současné možnosti nápravy nezákonných diskrečních rozhodnutí státního zástupce, jež může učinit v přípravném řízení, jakož i na některé související rekodifikační návrhy. Jeho autoři následně za pomoci historického a komparativního srovnání přistoupí k představení jejich náhledu na analyzovanou problematiku, kterou završí případnými návrhy de lege ferenda.
Související projekty: