Informace o publikaci

Recentní otázky postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení

Autoři

ČEP David KANDOVÁ Katarína

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V předkládaném příspěvku se autoři zaměřují na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky k otázkám postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení. Důraz přitom kladou především na problematiku postavení zvlášť zranitelné oběti a ochrany jejích procesních práv, kteréžto mají mnohdy zásadní dopad na průběh a samotný výsledek dokazování [např. (ne)možnost opakování rekognice u takových obětí]. V návaznosti na to se autoři zamýšlejí i nad postavením obviněného v obdobných případech a hledají určité ekvilibrium zajišťující proporcionální a dostatečnou ochranu práv obviněného a oběti trestného činu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info