Informace o publikaci

Multiple neuroendocrine tumor od the small bowel: a case report and a review of literature

Název česky Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem: kazuistika přehled literatury.
Autoři

KUNOVSKÝ Lumír DASTYCH Milan ROBEK Oldřich SVATOŇ Roman VLAŽNÝ Jakub HUSTÝ Jakub EID Michal POREDSKÁ Karolina KYSELA Petr KALA Zdeněk

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní Lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova capsule endoscopy; carcinoid syndrome; gastrointestinal carcinoids; neuroendocrine tumor; obscure gastrointestinal bleeding; small bowel; surgery
Popis Maligní tumory tenkého střeva tvoří jen asi 1-2% ze všech nádorů gastrointestinálního traktu. ačkoli neuroendokrinní tumory (NETs) jsou relativně vzácné, tak i přesto představují druhou nejčastější malignitu tenkého střeva )hned po adenokarcinomu). Klinicky se projevují bolestí břicha, střevní obstrukcí, průjmy, úbytkem na váze či krvácením. Diferenciální diagnostika skrytého gastrointestinálního krvácení může být někdy výzvou jak pro metody endoskopické, tak i radiologické. Prezentujeme případ 80letého pacienta došetřovaného pro těžkou mikrocytární anémii. základní endoskopické metody neobjasnily zdroj skrytého krvácení. Nakonec pomocí kapslové endoskopie (CE) byla diagnostikována izolovaná ulcerace ilea s navalitými okraji. CT enterografie nezchytila žádnou další lézi. Vzhledem k pozitivním hodnotám chromograninu A, nálezu na endoskopických a zobrazovacích metodách bylo vysloveno podezření na NET tenkého střeva. během operace bylo zjištěno 7 ložisek NET tenkého střeva a byla provedena resekce 120 cm ilea. Dle definitivní histologie bylo v preparátu nalezeno celkem 15 ložisek NET grade 1. Kontrolní octreoscan neodhalil žádné další reziduální ložisko. Představujeme případ pacienta s celkem 15 ložisky NET tenkého střeva diagnostikovaného pomocí CE s následnou úspěšnou resekcí ilea.