Informace o publikaci

Povrchové markery leukemických kmenových buněk u chronické myeloidní leukemie

Logo poskytovatele
Autoři

SMITALOVÁ Dagmar JEŽÍŠKOVÁ Ivana MAYER Jiří ŽÁČKOVÁ Daniela ČULEN Martin

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://redakce.carecomm.cz/tahd/article/view/1334
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cctahd2023prolekare.cz2
Klíčová slova chronic myeloid leukaemia; leukemic stem cells; leukemic stem cell markers
Přiložené soubory
Popis I přes značný pokrok v léčbě chronické myeloidní leukemie (CML) pomocí tyrozin-kinázových inhibitorů (TKI) dosáhne pouze ~ 40 % pacientů setrvalé remise po vysazení léčby. Jednou z příčin je perzistence leukemických kmenových buněk (leukemic stem cell – LSC), které jsou rezistentní vůči léčbě a přežívají v quiescentní formě v kostní dřeni. LSC tak představují rezervoár pro obnovu nemoci a zdroj mutací, které mohou vést k rezistenci na léčbu a relapsu onemocnění. Ideálním cílem terapie je proto úplná eradikace nemoci vč. LSC, což je problematické kvůli nedostatku terapeutických cílů a vůbec detekci těchto velmi raritních buněk. Proto jsou předmětem intenzivního výzkumu markery leukemických kmenových buněk, které by je umožnily snadněji odlišit od zdravé populace kmenových buněk, přinesly by nové poznatky o samotné bio logii LSC, a zároveň posloužily jako potenciální terapeutické cíle. Tato práce shrnuje recentní poznatky z probíhajícího výzkumu a klinických studiítýkajících se problematiky povrchových markerů LSC u CML.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info