Informace o publikaci

Právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen v česko-slovenském srovnání

Logo poskytovatele
Autoři

VEČEŘA Miloš URBANOVÁ Martina

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Kriminalita : oběti, prevence, postmoderna : sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Šlovice, 21.-23.4.2004
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova women's criminality; value orientation; legal attitudes
Popis Příspěvek přednesený na vědeckém semináři sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti seznamuje s výzkumným projektem zaměřeným na teoretickou a empirickou analýzu ženské kriminality v České republice, jehož výsledky byly komparovány i s relevantními daty výzkumu slovenských odsouzených žen ve věznici v Nitře s použitím stejného dotazníku. Příspěvek nejprve seznamuje se základními charakteristiky odsouzených žen: věk, vzdělání, rodina, kriminální jednání, délka trestu apod. Hlavní pozornost je pak zaměřena na postoje k právu a hodnotové orientace delikventních žen v česko-slovenském srovnání. Závěr příspěvku představují výsledky šetření provedeného po jednoročním pobytu žen ve věznici, které konstatují posuny hodnot u odsouzených žen.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info