Informace o publikaci

Oral Health State of Handicapped Children Treated under General Anaesthesia

Název česky Stav orálního zdraví u hendikepovaných dětí léčených v celkové anestezii
Autoři

PANTUČEK Lukáš KUKLETOVÁ Martina HALAČKOVÁ Zdenka KUKLOVÁ Jarmila IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Int Poster J Dent Oral Med
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova oral health state; anxious; mentally retarded; children; general anaestesia
Popis Cílem této studie bylo porovnat stav orálního zdraví u nespolupracujících anxiózních (A) a mentálně retardovaných (MR) dětí léčených v celkové anestezii v období 2002-2004 na stomatologické klinice, Lékařské fakulty v Brně.
Související projekty: