Granty TGM na podporu rozvoje občanské společnosti: Archiv


Granty TGM 2023 na období 1. 6. 2023 - 30. 11. 2024

V roce 2023 bylo z prostředků SAPMU a díky podpoře Odboru vnějších vztahů a marketingu RMU rozděleno celkem 74 000 Kč. Mezi vítězné projekty patří: DataLab Summer School - Letní workshop se zaměřením na algoritmizaci a strojové učení (Lukáš Galeta a kolegové z ESF MU), Gamifikace ve výuce mediální výchovy - workshopy cílené na studující pedagogické fakulty (spolek Fakescape), Použití omezovacích prostředků na pacientech - zpracování dostupných dat o problematice a příprava informačních materiálů z právního hlediska (Viktor Typlt z PrF MU) a Sport dětem - sportovní odpoledne s důrazem na zdravý životní styl pro vybrané skupiny dětí (Milka Latinovič a IFMSA).

Granty TGM 2022 na období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2023

Ročník 2022 Grantů TGM finančně podpořil projekt Rádio R a lidé z Ukrajiny, který chce v dubnu 2023 s ročním odstupem zhodnotit integraci ukrajinských uprchlíků v Brně a Jihomoravském kraji, a diskuse AIESECu na středních školách vedené zahraničními studenty ERASMUS pod názvem Be the Change. Podrobnější zprávu najdete v aktualitách.

Granty TGM 2020 - 8. ročník (prosinec 2020 až listopad 2021)

Granty TGM 2020 na období prosinec 2020 – listopad 2021

Vyhlášení a pravidla [PDF 220 kB]
Žádost o grant [DOC 130 kB]
Plakát [PDF 220 kB]

Výsledky

Do letošního ročníku Grantů TGM se přihlásil pouze 1 úplný projekt, který byl podpořen.  Zbývající prostředky byly převedeny do dalšího ročníku.

Autorkám podpořeného projektu blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Naplňování práva nezletilých pacientů na přítomnost zákonných zástupců- projekt podpořen částkou 13 500 Kč.

Řešitelkami jsou Petra Havlíková s Adéla Sýkorová. Zaměří se na dodržování práva na nepřetržitou přítomnost zákonných zástupců (případně dalších osob podle zákona o zdravotních službách) u nezletilých pacientů a pokusí se o zaplnění bílého místa v odborné rovině mimo jiné pomocí výzkumných rozhovorů s rodiči, kteří mají zkušenost s hospitalizací jejich dítěte během pandemie covid-19.

 

Granty TGM 2019 na období 14. 5. 2019 – 30. 11. 2020

Granty TGM 2019 na období 14. 5. 2019 – 30. 11. 2020

Vyhlášení a pravidla [PDF 220 kB]
Žádost o grant [DOC 130 kB]
Plakát [PDF 220 kB]

Výsledky

Do letošního ročníku Grantů TGM se přihlásilo 18 úplných projektů, které od SAPMU žádaly prostředky ve výši 225 690 Kč, přičemž celkový rozpočet projektů byl 789 980 Kč. Veřejné prezentace dne 13. 5. 2019 před zástupci výboru, správní rady, členy SAPMU a také před ostatními žadateli o grant se zúčastnili zástupci 11 projektů. Z nich SAPMU vybral čtyři, které podpoří celkovou částkou 35 000 Kč. Smlouvy mohou být podepsány od 14. 5. 2019 a prostředky převedeny na účty žadatelů o grant.

Autorům vítězných projektů blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Projekty vybrané k financování:

 1. Čtvrtky bez bariér – filmový cyklus projekcí pro zrakově a sluchově znevýhodněné, kolektiv studentek FF MU vedený Terezou Bredlovou, 13 000 Kč.
 2. Fakescape – úniková hra rozvíjející mediální gramotnost, vývoj verze pro ZŠ, kolektiv studentů a studentek FSS MU vedený Josefem Sípem, 8 000 Kč.
 3. Seminart – mezioborové diskusní fórum propojující dějiny umění s dalšími obory, kolektiv studentek a studentů FF MU vedený Petrou Willerthovou, 5 000 Kč.
 4. Studenti pro porozumění – besedy na SŠ v JMK představující problémy lidí z marginalizovaných komunit a rozvíjející empatii, Natálie Kozáková a Vojtěch Vrabec z FSS MU, 9 000 Kč.

GRANTY TGM 2018 na období 11. 5. 2018 – 30. 11. 2019

Granty TGM 2019 na období 14. 5. 2018 – 30. 11. 2019

Vyhlášení a pravidla [PDF 250 kB]
Plakát [PDF 76 kB]
Žádost o grant [DOC 228 kB]

Výsledky

Do letošního ročníku Grantů TGM se přihlásili ve lhůtě do 15. 4. 2018 žadatelé s celkem 10 projekty. Dne 10. 5. 2018 se druhého kola hodnocení zúčastnili zástupci 8 projektů. Členové výboru a správní rady spolku vybrali čtyři nejzajímavější projekty a podpořil je celkovou částkou 22.000 Kč. Smlouvy byly podepsány dne 15. 5. 2018 a prostředky převedeny na účty žadatelů o grant. V případě Gamer Pie Eve bylo doporučeno přepracování a opětovné předložení žádosti. Projekt byl schválen korespondenčně až koncem září 2018.

 1. Vyšij si svou ratolest, happening-společné vyšívání národního symbolu lipového listu, kolektiv studentek FF vedený Klárou Saňákovou, 4.000 Kč
 2. Technický upgrade pro otevřenou encyklopedii o právu Iurium WIKI, kolektiv studentů PrF vedený Johnem A. Gealfowem, 10.000 Kč.
 3. Studentská genderová konference MeziMeze, kolektiv studentek FSS vedený Evou Čivrnou, 8.000 Kč.
 4. Gamer Pie Eve, popularizační pre-festival media digitálních her, kolektiv studentů FF vedený Kristýnou Mechovou, 7.600 Kč.

Studentské žádosti o grant TGM 2018

 1. Vyšij si svou ratolest
 2. Plants for ÚHV
 3. Technický upgrade pro otevřenou encyklopedii o právu Iurium Wiki
 4. MuniMUN 2018
 5. Konkrétne riešenia
 6. Global Education
 7. Knihotoč na hl. nádraží v Brně
 8. Otevřeno na Pedagogické fakultě v Brně
 9. Studentská genderová konference MeziMeze
 10. Popularizační festival média digitálních her – Gamer Pie 3. ročník

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info