Náš tým


Předseda (statutární zástupce spolku)

Další členové týmu

Mgr. Jolana Navrátilová

abs. FSS MU, Ústav religionistiky FF MU, překladatelka. Hlavní odpovědnost za Facebook spolku, spolupráce při tvorbě webu, organizace akcí, Granty TGM a Rychlogranty.

e‑mail:

Správní rada  (kontrolní a poradní orgán spolku)

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (2020-2023), abs. PřF, členka SAPMU, Centrum pro transfer technologií MU, předsedkyně správní rady

Mgr. Jan Hanák (2022-2025), šéfredaktor rádia Proglas, kněz, www.hoha.cz

doc. MUDr. Tomáš Kára (2020-2023), abs. LF MU, čestný člen SAPMU, kardiolog, Nemocnice Milosrdných bratří Brno

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (2022-2025), abs. FF MU, děkanka Pedagogické fakulty MU

Mgr. Tomáš Mozga (2022-2025), abs. PřF, čestný člen a emeritní předseda SAPMU, projektový manažer Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D. (2020-2023), abs. FSS a FF MU, ředitelka Spondea, z. ú.

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (2022-2025), abs. PřF MU, člen SAPMU, ředitel Ústavu matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Ing. Markéta Soukupová, MBA. (2022-2025), členka SAPMU, ředitelka Odboru komunikace a vnějších vztahů MU.

PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. (2020-2023), čestný člen SAPMU, Brno Expat Centre

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info