Náš tým


Předseda (statutární zástupce spolku)

Další členové týmu

Mgr. Martin Glogar

abs. FF MU, Centrum zahraniční spolupráce MU. Granty TGM, organizace akcí.

e‑mail:

Mgr. Jolana Navrátilová

abs. FSS MU, Ústav religionistiky FF MU, překladatelka. Hlavní odpovědnost za Facebook spolku, spolupráce při tvorbě webu, organizace akcí.

e‑mail:

Správní rada  (kontrolní a poradní orgán spolku)

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (2020-2023), abs. PřF, členka SAPMU, Centrum pro transfer technologií MU, předsedkyně správní rady

Mgr. Jan Hanák (2022-2025) publicista ČT, kněz, www.hoha.cz

doc. MUDr. Tomáš Kára (2020-2023) abs. LF MU, čestný člen SAPMU, kardiolog, Nemocnice Milosrdných bratří Brno

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (2022-2025), abs. FF MU, prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Masarykovy univerzity

Mgr. Tomáš Mozga (2022-2025), abs. PřF, čestný člen a emeritní předseda SAPMU, projektový manažer PřF JU České Budějovice.

Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D. (2020-2023), abs. FSS a FF MU, Katedra environmentálních studií FF MU

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (2022-2025), abs. PřF MU, člen SAPMU, ředitel Ústavu matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Ing. Markéta Soukupová, MBA. (2022-2025), členka SAPMU, ředitelka Odboru komunikace a vnějších vztahů MU.

PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. (2020-2023), čestný člen SAPMU, Brno Expat Centre

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info