Náš tým


Předseda (statutární zástupce spolku)

Další členové týmu

Mgr. Jolana Navrátilová

abs. FSS MU, Ústav religionistiky FF MU, překladatelka. Hlavní odpovědnost za Facebook spolku, spolupráce při tvorbě webu, organizace akcí, Granty TGM a Rychlogranty.

e‑mail:

Správní rada  (kontrolní a poradní orgán spolku)

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (2024-2027), abs. PřF, členka SAPMU, ředitelka Centra pro transfer technologií MU, předsedkyně správní rady

Mgr. Jan Hanák (2022-2025), kněz a pedagog, www.hoha.cz

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (2022-2025), abs. FF MU, děkanka Pedagogické fakulty MU

Mgr. Tomáš Mozga (2022-2025), abs. PřF, čestný člen a emeritní předseda SAPMU, projektový manažer Biologického centra AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (2022-2025), abs. PřF MU, člen SAPMU, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU

Ing. Markéta Soukupová, MBA. (2022-2025), členka SAPMU, vedoucí Oddělení marketingu VUT Brno.

JUDr. Jitka Rosenbachová (2024-2027), abs. PrF MU, advokátka 

PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A. (2024-2027), čestný člen SAPMU, předseda představenstva Brno Expat Centre

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info