Staňte se členem


Řádným členem spolku se může stát bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku. Členství není vázáno na občanství ČR, ani na studium či absolutorium Masarykovy univerzity. Členství vzniká na základě podání přihlášky dnem zaplacení členského příspěvku v minimální výši schválené členským shromážděním.

Členský příspěvek na kalendářní rok 2024:

 • řádný člen minimálně 200 Kč (platba ze zahraniční banky 9 EUR)
 • čestný člen a držitel průkazky TP či ZTP 0 Kč / 0 EUR (platba dobrovolná)

Členský příspěvek na další kalendářní rok je optimální uhradit do 31. března daného roku, abychom mohli realizovat především podporu studentských projektů. V případě neuhrazení příspěvku do 30. června daného roku dojde k pozastavení členství. Opětovná aktivace členství je možná po úhradě všech chybějících členských příspěvků nejpozději do 31. 12. následujícího roku. Pokud se tak nestane, členství v SAPMU automaticky končí.

Svůj příspěvek prosím pošlete na bankovní účet spolku 2500203030/2010 (FIO banka).
Jako variabilní symbol uveďte své UČO a do zprávy pro příjemce připište své jméno a příjmení. V případě, že UČO nemáte nebo neznáte, je jméno a příjmení dostatečným identifikátorem platby.

V případě úhrady členského příspěvku ze země v rámci Eurozóny prosíme o zaslání tzv. SEPA platby v EUR. Číslo účtu zadejte ve formě

 • IBAN: CZ5920100000002500203030
 • BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

V případě úhrady z jiné země a v jiné měně navyšte příspěvek o ekvivalent částky 100 Kč, což je poplatek FIO banky za tuto transakci. Děkujeme za pochopení.

Název transparentního účtu je Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2500203030

Svým členstvím ve spolku podpoříte především studentské projekty rozvíjející občanskou společnost. Viz Granty TGM.

Výhody členství Přihláška

Prioritami spolku jsou:

 • sdružování a propojování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel MU napříč generacemi,
 • předávání zkušeností, vzájemná pomoc a spolupráce,
 • podpora realizace studentských a absolventských projektů rozvíjejících občanskou společnost,
 • pořádání setkání, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
 • vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací,
 • získávání materiálních a nemateriálních prostředků pro rozvoj SAPMU a MU,
 • šíření dobrého jména MU v ČR i v zahraničí,
 • spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí.

Více o spolku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info