Nejbližší akce

Akce SAPMU jsou přístupné i veřejnosti. Pozvánky členům a zájemcům, kteří vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů, posíláme cca 14 dnů před datem konání. Přihlašování je stanoveno na konkrétní den vždy od 19 hodin. Ostatní mohou přihlášku vyplnit přímo z webové stránky příslušné akce. Členové SAPMU (čestní a řádní, kteří nemají pozastavené členství) jsou na akce zařazováni přednostně, pokud se přihlásí do půlnoci 3. dne od zahájení přihlašování. To platí i pro jednu doprovázející osobu.

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Další události


Aktuality

Další aktuality


O Spolku absolventů a přátel MU

Náš spolek je otevřený všem aktivním a tvůrčím lidem – sdružuje absolventy, studenty, zaměstnance a přátele Masarykovy univerzity, kteří chtějí rozvíjet svou alma mater, město Brno i naši společnost.

Svým členstvím ve spolku podpoříte především studentské projekty rozvíjející občanskou společnost. Viz Granty TGM.

Více o spolku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info