Mediální studia a žurnalistika

Popis oboru

Obor Mediální studia a žurnalistika je koncipován jako dvouoborová studijní kombinace s dalšími sociálně vědními a humanitními obory akreditovanými na MU.

Studium je zaměřeno tak, aby studenty zorientovalo v oblasti masových médií, mediální komunikace i mediálního trhu, a to z pohledu historického, teoretického i praktického. Studium nabízí možnost profesně se orientovat na zpravodajskou, případně publicistickou činnost ve všech základních typech médií. Studium oboru umožňuje specializaci nejen na oblast žurnalistiky, ale také zčásti na oblast mediálních studií, konkrétně na výzkum masové komunikace a na expertní činnost. Tuto orientaci dále rozvíjí navazující magisterský program.

Cílem studia oboru je připravit odborníky, kteří budou schopni:

(1) aktivně vstupovat do masové komunikace;

(2) kvalifikovaně a kriticky vyhodnocovat mediální komunikaci, její produkty a její historické, sociální, ekonomické, politické, právní, etické i psychologické kontexty a aspekty;

(3) ovládat současné digitální technologie, zařízení, informační a redakční systémy a programy uplatňované v mediální komunikaci.

Absolvent oboru do praxe odchází se základní sumou znalostí a dovedností potřebných především k výkonu profese žurnalisty, ale i k uplatnění v dalších pozicích souvisejících s oblastí komunikace.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aktivně vstupovat do mediální komunikace a kvalifikovaně a kriticky ji vyhodnocovat;
  • orientovat se v sociálně kulturní realitě, a to v minulosti i současnosti, nabyté znalosti poučeně aplikovat ve své práci a tím zaujímat nezaujatý (objektivní) pohled na realitu;
  • rozumět základním mediálně vědním teoretickým pojmům a konceptům, žurnalistickým profesním, etickým a právním hodnotám a normám a aktivně je ve své profesní činnosti uplatňovat;
  • kriticky analyzovat a interpretovat mediální produkty;
  • vyhledávat, shromažďovat, kriticky analyzovat a interpretovat data a informace;
  • ovládat současné digitální zařízení, informační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro žurnalistickou práci;
  • vytvářet základní druhy žurnalistických produktů a žánrů pro všechny typy médií (tisk, online, rozhlas, televize);
  • aplikovat získané jazykové znalosti, stylistické dovednosti a základní komunikační kompetence, které jsou nezbytné pro výkon žurnalistické profese a profesí souvisejících s masovou komunikací (např. tiskový mluvčí).

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolvent najde uplatnění především jako žurnalista v tištěných (noviny, časopisy), elektronických (rozhlas, televize) a online (zpravodajské a obsahové weby) médiích, i na pozicích nižšího a středního managementu ve všech výše uvedených typech mediálních organizací. Studium rovněž umožňuje uplatnění v profesích souvisejících s masovou komunikací (např. tiskový mluvčí). Absolvent případně může působit i jako řadový pracovník v institucích, které se zabývají výzkumem médií.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky, 4 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mediální studia a žurnalistika


Kombinace s obory z Fakulty sociálních studií

Bezpečnostní a strategická studia
Přihlásit se na kombinaci
Environmentální studia
Přihlásit se na kombinaci
Evropská studia
Přihlásit se na kombinaci
Genderová studia
Přihlásit se na kombinaci
Mezinárodní vztahy
Přihlásit se na kombinaci
Politologie
Přihlásit se na kombinaci
Psychologie
Přihlásit se na kombinaci
Sociální antropologie
Přihlásit se na kombinaci
Sociální práce
Přihlásit se na kombinaci
Sociologie
Přihlásit se na kombinaci
Veřejná politika a lidské zdroje
Přihlásit se na kombinaci

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Český jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Filozofie
Přihlásit se na kombinaci
Francouzský jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Historie
Přihlásit se na kombinaci
Německý jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Religionistika
Přihlásit se na kombinaci
Ruský jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Španělský jazyk a literatura
Přihlásit se na kombinaci
Teorie a dějiny divadla
Přihlásit se na kombinaci
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Přihlásit se na kombinaci
Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit
Přihlásit se na kombinaci
Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Přihlásit se na kombinaci
Veřejná ekonomika a správa
Přihlásit se na kombinaci

Přijímací zkouška

viz všeobecné informace o přijímacích zkouškách na FSS

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

viz všeobecné informace o hodnocení uchazečů

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://medzur.fss.muni.cz/

https://www.facebook.com/kmszfss/

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info