Opatření na MUNI v souvislosti s šířením nemoci COVID-19

  • Pro všechny studenty platí, že mohou docházet na prezenční výuku, zkoušky či konzultace za přítomnosti nejvýše 15 studentů. Klinická a praktická výuka není co do počtu studentů omezena. Je to stanoveno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.
  • Studenti musejí nadále pro vstup do budov MUNI potvrdit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a platí povinnost používat v budovách ochranné prostředky dýchacích cest. Pro konkrétní omezení pohybu po fakultách a knihovnách sledujte jejich webové stránky.
  • Od 18. května do 30. září potrvá zkouškové období. Platí doporučení Krizového štábu MU provádět zkoušení v maximálně možné míře distanční formou.
  • Na základě usnesení vlády je také možné, aby překročili pozemní hranice do ČR zahraniční studenti a zahraniční zaměstnanci (do 72 hodinnad 72 hodin) při splnění stanovených podmínek.

Další informace MUNI pomáhá

Aktuality

Důležité informace

MUNI pomáhá! Pomáhejte s námi nebo si řekněte o pomoc

Masarykova univerzita vytvořila z iniciativy rektora Martina Bareše dobrovolnickou síť. Díky tomu, že se přihlásily tisíce dobrovolníků, nyní můžeme nabídnout pomoc v mnoha činnostech a oborech. 

Více na munipomaha.cz

Zprávy z Magazínu M

Kontakt

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail: