Mgr. Alena Cepková, PhD.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Alena Cepková, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Strojnická fakulta STU v Bratislave
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 12. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Držanie tela a telesné zaťaženie, hodnotenie spinálnej stability a sily svalov trupu študentov univerzity.
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (Fakulta pedagogická ZČU)
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. (FTK UP Olomouc)
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (Prešovská univerita v Prešove)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info