Mgr. Alena Cepková, PhD.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Alena Cepková, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Strojnická fakulta STU v Bratislave
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 11. 3. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Držanie tela vo vzt'ahu k telesnej zdatnosti a telesnému rozvoju, hodnotenie sily svalov trupu študentov univerzity
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (PALESTRA, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu)
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela)
doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD (PdF UKF v Nitre)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (Lékarska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (Fakulta pedagogická ZČU)
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (Prešovská univerita v Prešove)
doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D. (FTVS UK Praha)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Alena Cepková, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Strojnická fakulta STU v Bratislave
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 12. 4. 2019
Datum ukončení řízení 25. 10. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Držanie tela a telesné zaťaženie, hodnotenie spinálnej stability a sily svalov trupu študentov univerzity.
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. (externí spolupracovník FSpS)
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. (VŠTVS Palestra Praha)
doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD (PdF UKF v Nitre)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (Fakulta pedagogická ZČU)
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. (FTK UP Olomouc)
doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (Prešovská univerita v Prešove)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info