PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů Pedagogické fakulty
vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce) – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/1023
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1624
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. David Kroča, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 27. 10. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Prešovská univerzita v Prešově)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek Oponenta
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 2. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Jan Gogola (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info