Období 2018–2020

Členové AS MU jsou voleni (na období tří let) zvlášť z řad akademických pracovníků (zaměstnanců) a z řad studentů.

Zápisy z jednání volební a mandátové komise AS MU o průběhu voleb (projednání stížností na volby a vyhlášení zvolených kandidátů a náhradníků):

  • červen 2017 – vylosování 2 volebních obvodů s 3 mandáty ve SKAS
  • březen 2018 – doplňovací volby do KAP na FF
  • říjen 2018 – doplňovací volby do SK na FF 

Volby pro funkční období 2018-2020 (protokoly generované z IS MU):