Poplatky spojené se studiem na MU

U většiny poplatků si veřejné vysoké školy nemohou zvolit, zda je budou vybírat, tuto povinnost jim v §58 ukládá zákon č. 111/1998 Sb., o vyskokých školách. Univerzita může pouze do jisté míry ovlivnit jejich výši. Úpravu poplatků na Masarykově univerzitě najdete ve Statutu Masarykovy univerzity, v čl. 29 a zejména v Příloze č. 2.

Účel univerzitou vybíraných poplatků je různý. Některé (například poplatek za studium uskutečňované v cizím jazyce) financují náklady, které univerzita v souvislosti s poskytováním služeb vynakládá. Poplatek za studium (který se v minulosti nazýval poplatek za prodlouženou dobu studia) má charakter regulační, nikoli úhradový. Jeho účelem není zaplnit mezery v univerzitním rozpočtu, ale motivovat studenty, aby své studium dokončili včas a úspěšně.

Poplatek za studium není školným, není tedy vyměřován všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tento poplatek, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

Pokud se vás téma poplatků bude týkat a nebudete si vědět rady, nebojte se obrátit na studijní oddělení jednotlivých fakult. Rádi vám pomohou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info