Co je to standardní doba studia?

Standardní doba studia je počet (akademických) let, ve kterém se předpokládá, že studium při průměrné studijní zátěži absolvujete. Průměrná studijní zátěž je 30 kreditů za semestr.

Pro bakalářský studijní program je standardní doba studia 3 roky.

Pro navazující magisterský studijní program je standardní doba studia 2 roky.

Pro magisterský studijní program je standardní doba studia 5 let. V případě programu Všeobecné lékařství je standardní doba studia 6 let.

Pro doktorský studijní program je standardní doba studia 4 roky.