Jak probíhá vyměření poplatku za studium?

Poplatek je vyměřen děkanem fakulty do 30 dnů od chvíle, kdy se univerzita dozví, že nastaly zákonné podmínky pro zahájení řízení o vyměření poplatku. Studentovi je do vlastních rukou, na kontaktní adresu, kterou má uvedenu v Informačním systému MU, zasláno rozhodnutí o vyměření poplatku. Pokud student nepodá odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, 30 dnů po jeho doručení nabývá rozhodnutí právní moci (Pozor, účinky doručení nastávají, i když si dopis osobně nevyzvednete!). Dokud rozhodnutí nenabude právní moci, je možné proti němu podat odvolání. Poplatek je splatný do 90 dnů od doručení rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium, ne však dříve než 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí (v případě odvolání nastává právní moc dnem doručení rozhodnutí rektora).

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info