Jak by mělo vypadat odvolání?

Samotné vyměření poplatku nebo jeho výši má student možnost nechat přezkoumat. A jak takové odvolání napsat?

Především včas, tedy do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku. Zmeškání této lhůty může být prominuto jen z velmi závažných a doložených důvodů. Na stránkách rektorátu Masarykovy univerzity naleznete formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.

Formulář je sestaven tak, aby vás navedl k uvedení nejčastějších důvodů, pro které se domníváte, že by Vám měl být poplatek snížen, zrušen nebo prominut. Důvody, které uvádíte, musí být pravdivé a měly by mít reálný vztah ke vzniku poplatku. Jsou to zejména zdravotní potíže, které měly na studium vliv, špatná sociální situace studenta, reprezentace školy či vynikající studijní výsledky. Všechny argumenty uvedené v odvolání, které není možné dohledat v IS MU, je nutné řádně doložit.

Odvolání se podává buď osobně na studijním oddělení vaší fakulty, na podatelně fakulty, nebo poštou, a to nejpozději třicátý den od data doručení rozhodnutí děkana. Rozhodování rektora, který je zde odvolacím orgánem, se řídí zásadami uvedenými ve sdělení k moderaci poplatků.

Pokud důvody ke snížení poplatku nemáte nebo je i po snížení poplatek tak vysoký, že jej nemáte možnost do data splatnosti uhradit, můžete si po vyměření poplatku v IS MU v aplikaci Student zažádat o rozložení poplatku do splátkového kalendáře. Dále je možné požádat o odložení jeho splatnosti.

Osobní administrativa → Student → Během studia ... Stanovené poplatky

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info