Přerušení studia

Studium můžete přerušit za podmínek stanovených v čl. 13 Studijního a zkušebního řádu.

Nárok na přerušení vzniká, pokud splňujete podmínky zápisu do dalšího semestru a máte odstudován alespoň jeden semestr. Pokud toto nesplňujete, je posouzení žádosti o přerušení na děkanovi. Studium se přerušuje na dobu celých semestrů. Počátkem přerušení je den doručení žádosti na fakultu (v případě nárokového přerušení).

Doba přerušení studia se počítá do celkové odstudované doby programu, s výjimkou přerušení ze závažných zdravotních důvodů nebo z důvodu mateřské či rodičovské dovolené.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info