Kdo jsou naši psychologové a terapeuti?

Mgr. Jitka Bednářová, Ph.D.


Původním vzděláním a profesí jsem bohemistka a filosofka, vysokoškolská učitelka a badatelka. Napsala jsem monografii o Josefu Florianovi a k vydání připravila řadu děl české literatury. Doktorát ze srovnávací literatury jsem složila na pařížské Sorbonně. Současně jsem terapeutkou v hlubinně-dynamickém výcviku zaměřeném na trauma a jeho mezigenerační přenos, mám i svou vlastní praxi. Miluji hluboký ponor do literárních a filosofických děl, a stejně tak mne těší rozkrývání jemného dění v nitru člověka. Do své práce s lidmi si přináším všechno, co mne samotnou formovalo: kořeny u prarodičů na Vysočině, zkušenost se světem vědy, myšlení a psaní, dlouhodobé pobyty v zahraničí. Zásadní je pro mne také to, že jsem maminkou tří dětí, které přede mne každý den staví témata nečekaná a nepoznaná.

Věřím, že vždy má smysl usilovat o zlepšení naší životní situace. Nabízím citlivý a nestranný přístup, kdy se bez předsudků a hodnocení ponoříme do těžkostí klienta. Léčivě funguje už sám terapeutický vztah. Respektuji specifické hodnoty a významy každého člověka a zaručuji naprostou diskrétnost.

Bohemistům ráda pomohu s tématy spjatými se studiem; ohledně osobních problémů se prosím obracejte na mé kolegy.

She offers psychological consultations in English.
Elle propose des consultations psychologiques en français.

Mgr. Ludmila Dudášová, Ph.D.


Vystudovala psychologii na FSS MUNI. Absolvovala akreditovný psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení, tento styl práce ráda kombinuje s postupy z dalších psychoterapeutických směrů. Na UPOL absolvovala specializační kurz pro práci ve zdravotnictví, kde se čtyři roky věnovala lidem s poruchami nálady, úzkostmi a psychotickým onemocněním. Další dva roky pracovala jako školní psycholožka. Nyní pracuje v Poradenském centru MUNI a má vlastní psychoterapeutickou praxi. Těší ji pracovat s klienty v různých životních situacích, pestrost práce pro sebe vnímá jako prevenci vyhoření :). Ve volném čase je ráda s rodinou a přáteli, mezi její zájmy patří cyklistika, fitbox a šití. Konzultuje pouze online (přes Skype).

She offers psychological consultations in English.
Elle propose des consultations psychologiques en français.

Mgr. Eliška Dufková


Eliška je absolventkou magisterského programu Psychologie na Fakultě sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity. V současnosti je účastnicí psychoterapeutického výcviku, kde se vzdělává v krátké terapii zaměřené na řešení. Tento typ terapie dává důraz na specifikaci žádoucí změny v životě klienta, a hledání cesty k jejímu dosažení. Cesta ke změně je pro každého člověka individuální, proto ji klient a terapeut hledají společně. Mimo práci v poradenském centru studuje doktorát na FSS, kde zároveň pracuje v Interdisciplinárním výzkumu internetu a společnosti. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na výzkum kyberagrese, a výzkumu paměti na opakované události.

Aktuálně nabízí pouze online konzultace.
She offers psychological consultations in English.

Mgr. Michaela Janáková


Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. V současnosti pracuji jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně v Brně, kde se věnuji zejména diagnostice poruch učení, chování a kariérnímu poradenství pro děti a dospívající. Od roku 2018 do roku 2023 jsem působila jako dobrovolník/poradce na chatu krizové linky pomoci IPčko.sk, kde se na mě obraceli nejčastěji mladí lidé se svými problémy, často jsem řešila také krizové situace, ve které byla třeba intenzivní pomoc ze strany poradce. Od roku 2023 provozuji svoji vlastní online psychologickou poradnu. Aktuálně navštěvuji pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii s názvem „Umění terapie“, kontinuálně se vzdělávám a rozšiřuji své znalosti a dovednosti. Mám dokončený akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. Psychoterapie, v mém pojetí, je o společném hledání řešení Vašeho problému. Chci vám být v procesu změny oporou. Chci být tím, kdo vám pomáhá otevírat pole možností, stejně tak ale chci být vaším opěrným bodem, pokud ještě nejste na změnu připraveni. Nejdůležitější je pro mě váš pocit bezpečí.

Mgr. Adéla Jelínková


 Dlouhodobě mimo výkon práce

Absolvovala magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Je frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Působí již šestým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant. Zároveň se věnuje psychoterapii ve své soukromé praxi, při práci s klientem staví na vzájemné důvěře a otevřenosti. Expertem na život klienta je podle Adély klient sám a terapeut se snaží do jeho příběhu proniknout a prozkoumávat jej společně s ním.

Mgr. Zuzana Martinková


Vystudovala magisterské vzdělání v Anglii (Bristol). Nyní je účastníkem pětiletého výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii.  Již při studiu se aktivně začala věnovat psychologické práci a dobrovolnictví, v minulosti byla součástí skupinových terapií se zaměřením ve směru KBT. Po příjezdu do ČR pomáhala v organizaci Bílý kruh bezpečí, který se zaměřuje na poskytování pomoci obětem trestných činů (obětem, jejich rodinám atp.). Již několik let pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně, zde se zabývá především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií. Ve volném čase ráda navštěvuje nová místa v ČR i ve světě, prochází se v přírodě se svým psem, věnuje se rodině a ráda tráví čas s kamarády. V případě potřeby (po domluvě) mohou být konzultace vedeny i online (Meet, Skype,....).

She offers psychological consultations also in English.

Mgr. Marek Nečas


Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Individuálnímu poradenství a psychoterapii se věnuje od roku 2000. Absolvoval dynamicky zaměřený výcvik SUR (2002), výcvik v Gestalt terapii (2011) a v koučinku (TASC; 2013). Od roku 2014 působí jako lektor v psychoterapeutickém výcviku Gestalt Studia, je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP). V rámci své praxe má dlouholeté zkušenosti mimo jiné s tématy jako jsou např. úzkosti, panické reakce, depresivní nálady a stavy, závislosti a problémy s nadměrným užíváním látek (alkohol, drogy), prokrastinace, efektivní učení, sebemotivace. Svůj volný čas rád tráví cestováním, s rodinou, focením, vysokohorskou turistikou a běháním.

Mgr. Kateřina Nejedlá


Absolvovala jsem prezenční studium oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně jsem v systemickém psychoterapeutickém výcviku Umění terapie a průběžně si doplňuji další kurzy. Pracovala jsem více než 5 let jako psycholog ve zdravotnictví převážně s dospělými pacienty. Od roku 2023 působím jako terapeut v soukromé praxi, kde se věnuji především dospívajícím a adolescentům, ale i mladým dospělým. Společně se nejčastěji věnujeme tématům, jako jsou úzkost a jiné emoční potíže, vztahy v rodině, posílení vztahu k sobě a prevence sebevražedného jednání.

V kontaktu s klienty mám ráda jejich individuální rozmanitost, každý z nich může být něčím inspirující; také mě moc těší být svědkem jejich pokroků. Ve své práci se nejvíce opírám o upřímnost, autenticitu a přímost komunikace, o empatii, vytvoření bezpečného prostředí ke sdílení a také o kreativitu a improvizaci, když je to potřeba. Hodně mi záleží na profesní etice. V mém způsobu práce jsou kromě systemického přístupu vidět také vlivy z humanistických psychoterapeutických směrů — logoterapie a gestalt psychoterapie, které se zabývají smyslem života, přijetím zodpovědnosti za svůj život a stáváním se sám sebou.

Volný čas nejraději věnuji rodině a přátelům, kočkám, hudbě (klavír, harfa, zpěv) a obecně tvůrčím činnostem (psaní, kreslení, focení, kaligrafie…) nebo výletům do přírody.

Konzultace mohou být vedeny i online.

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová


Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a historii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Několik let pracovala v oblasti personalistiky jako HR konzultant, nyní působí jako školní psycholožka na základní škole a zároveň se věnuje psychologickému poradenství a terapii dospělých, dospívajících i dětí. Dokončuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Ve své práci využívá také kreativní a imaginativní techniky.

Nejčastěji pracuje s tématy různých úzkostí, panických reakcí, prokrastinace, time managementu a organizace času, nácvikem relaxací. Zabývá se i kariérovým poradenstvím a krizovou intervencí, příležitostně také vzděláváním dospělých a vedením kurzů z oblasti soft skills.

Ráda chodí po horách, běžkuje, cestuje, čte a peče.

Mgr. Petra Nevtípilová


Petra je absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (2005). Od ukončení vysoké školy až do roku 2019 působila ve státní správě jako poradenský a personální psycholog, z toho téměř 13 let jako psycholog největšího bezpečnostního sboru v ČR. V Bílém kruhu bezpečí (bezplatná poradna pro oběti) pracovala 5 let jako dobrovolný odborný poradce a po čase také dobrovolníky koordinovala z pozice asistentky jednatele.

V současné době je frekventantkou výcviku v terapii zaměřené na řešení, v jehož studiu by ráda i v následujících letech pokračovala. Je členkou Asociace psychologů sportu a ráda také spolupracuje s trenéry a sportovci na jejich mentální přípravě.

Od roku 2020 provozuje privátní praxi v Brně, kde se nejčastěji zaměřuje na individuální poradenství či terapii dospělých nebo dospívajících, dále na kariérové poradenství případně také na krizovou intervenci. Petra působí rovněž jako kouč osobního rozvoje.

Při práci s klientem je pro ni prioritou individuální přístup ke každému jednomu klientovi, utvoření bezpečného a důvěrného prostředí, otevřenost v komunikaci a empatie.

Mgr. Jana Pospíšilová


Vystudovala magisterský obor psychologie na FF Masarykovy univerzity. Absolvovala pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii, aktuálně se vzdělává v terapii zaměřené na emoce. Při poradenství využívá kromě rozhovoru různorodé techniky – relaxace, terapeutické karty, sandplay a další. Způsob práce přizpůsobuje potřebám a nastavení konkrétního člověka.

Již několik let pracuje jako školní psycholožka, zároveň má vlastní psychologickou praxi. Nejčastěji se u klientů setkává s tématy jako je úzkost, stres, depresivní projevy, nespokojenost v životě, vztahy s druhými či malá sebedůvěra.

Ve volném čase se věnuje rodině, kocourovi Teodorovi, knihám, tvoření a kultuře.

Mgr. Eliška Putnová


Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. Absolvovala psychoterapeutický výcvik Cestou systemických terapií na ISZ v Praze, kde se zaměřovala především na narativní psychoterapii. Má za sebou dva roky práce s dospívajícími ve výchovném ústavu a pět let soukromé psychoterapeutické praxe, ve které se věnovala především individuální psychoterapii.

V psychoterapii jí jde především o navázání bezpečného terapeutického vztahu, vytvoření podpůrné atmosféry pro sdílení aktuální životní situace i prožitků teď a tady a rozvíjení nových možností porozumění minulosti a výhledu do budoucnosti.

Volný čas věnuje svým dvěma malým dětem. S rodinou podniká výlety do přírody, chodí na kulturní akce i cestuje po světě.

She offers psychological consultations in English.

Mgr. David Radoň


Absolvoval magisterský program psychologie na FSS MUNI. Je frekventantem výcviku v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka (PCA), podle Carla Rogerse. Jako psycholog pracuje v organizaci, zabývající se pomocí obětem domácího násilí, v další organizaci pak v minulosti poskytoval individuální i týmové supervize zejména pracovníkům v sociálních službách. Také se věnuje své soukromé terapeutické praxi.

Ve své práci se opírá hlavně o práci s empatií, která pomáhá klientce*ovi lépe rozlišovat a chápat vlastní prožitky, a atmosféru bezpodmínečného přijetí, ve které klient*ka může zažívat nezpochybnitelnou svobodu stávat se stále více sám sebou. Taková práce může nabídnout redukci úzkosti a napětí, posílení sebevědomí a vztahové dimenze, i objevování smysluplnosti vlastního života.

Bc. et Bc. Lenka Rozkovcová


Absolvovala bakalářské studium psychologie na FF MU a filozofie humanitních věd na TUL. Nyní dokončuje vzdělání v magisterském oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociálních službách na UPOL. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v programu Společnosti transformační systemické terapie ČR. Mimo práce v poradenském centru působí jako poradce v Centru Anabell, kde se setkává s klienty s potížemi s příjmem potravy. Zde se často se věnuje tématům sebepojetí a sebedůvěry, úzkostí, vysokých nároků na sebe nebo ztráty pocitu kontroly ve svém životě. Setkání s klienty vnímá jako živou spolupráci, kdy se společně odkrývají možné kroky ke zlepšení situace.

Konzultace mohou být vedeny i online.
She offers psychological consultations also in English.

Mgr. Stanislav Svačinka


Absolvoval magisterský program Psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v krátké terapii zaměřené na řešení. Má zkušenost s prací v online psychologické poradně. Ve své práci bere terapii jako něco, co vzniká až ve spolupráci klienta a terapeuta a při čem neobjevujeme hotová řešení, ale tvoříme nová a vlastní.

V současnosti je doktorandem v programu Klinická psychologie a psychoterapie, ve svém výzkumu se zabývá účinností psychoterapie a tím, co konkrétně v terapii pomáhá ve změně.

He offers psychological consultations in English.

Mgr. Klára Vagundová


Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity a projektový management na TU Dresden. V minulosti pracovala ve speciálně pedagogickém centru, od roku 2018 působí v Manželské a rodinné poradně. Ve své práci se zaměřuje na individuální a párovou terapii. Je frekventantkou komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení.

Sie bietet psychologische Beratung auf Deutsch.

Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.


Vystudoval navazující magisterské studium, obor psychologie a postgraduální studium, obor sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně se věnuje vztahu psychoterapie a sociální práce a také vztahu pomáhajících oborů a náboženství. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR. V současné době přednáší na FSS předměty Sebeřízení a time management, Aplikace psychologie pro sociální práci a Sociální práce s lidmi s psychózou. Zabývá se psychodynamickou psychoterapií, nácvikem relaxací, sebeřízením, terapií prokrastinace, trémy a úzkostí.

Mgr. Marie Velebová


 Dlouhodobě mimo výkon práce

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. V Poradenském centru působí jako manažerka a psycholožka. Setkává se tak s různorodými obtížemi klientů jako jsou například studijní potíže, úzkosti, odkládání povinností, nejistota v sociálním kontaktu a další. Má za sebou výcvik v kompletní krizové intervenci a jejím zaměřením v terapii je systemický přístup. Mezi její zájmy patří četba, cestování, zdravý životní styl a pečení.

PhDr. Eva Wagnerová


Absolvovala pedagogiku na FF MU a sociální práci na UPOL. Nyní se vzdělává ve specializaci Klinická psychologie a psychologie osobnosti. Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku. Absolvovala kurzy krizové intervence, rodinného a manželského poradenství, mediátorský výcvik a další. Pracuje jako terénní psycholog pro děti, dospívající a dospělé osoby s vážnými psychickými problémy. Vede svoji poradenskou soukromou praxi. Ráda cestuje, sportuje, čte a navštěvuje kulturní akce.

She offers psychological consultations in English.

Mgr. Miroslava Zubrová


Vystudovala psychologii na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala několik let v sociálních službách jako psycholog pro klienty s duševním onemocněním. Nyní má klienty v soukromé praxi. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické terapii. Je tu pro vás, abyste společně našli řešení vašich životních potíží, se kterými si momentálně nevíte rady. Věří, že každý má potenciál se posunout dál a najít pro sebe to nejlepší řešení problému. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou. Ráda experimentuje v kuchyni, miluje pečení a vaření. Ráda čte a tvoří.

Mgr. Lucie Želinská


Vystudovala psychologii na FSS MU se zaměřením na klinickou psychologii a psychoterapii. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení (Solution-focused), absolvovala také výcvik v krizové intervenci. Pohybuje se především v oblasti péče o duševní zdraví, nejčastěji pracuje s lidmi, kteří zažívají ve svém životě nějaké psychické potíže. Mimo poradenské centrum nyní působí v soukromé praxi. Při práci s klienty a klientkami je pro ni důležitý partnerský přístup a spoluutváření řešení, které respektuje individualitu daného člověka. Kromě debat o práci jí baví čtení, focení, vizuální umění, cestování a příroda.

She offers psychological consultations in English.

Sofiia Berezka, Ph.D.


Vystudovala aplikovanou psychologii na Pedagogické fakultě Donbaské státní pedagogické univerzity (DSPU). V roce 2019 obhájila disertační práci a získala doktorát v oboru psychologie na Institutu speciální pedagogiky a psychologie M. Jarmačenka (Kyjev, Ukrajina). Pracovala na katedře aplikované psychologie na DSPU, a také jako psycholožka v předškolním vzdělávacím zařízení.

Zúčastnila se výcvikových kurzů "Překonávání psychotraumatu: arteterapie, alternativní řešení konfliktů, pedagogická a terapeutická podpora v mimořádných situacích" organizovaných Asociací arteterapie Ukrajiny, a dále výcviku "Humanitární psychosociální projekt ASSIST" akreditovaného Evropskou asociací EMDR. Aktuálně je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v transakční analýze (zajišťovaného ukrajinskou společností TA).

Kromě působení na Poradenském centru MU, pracuje také jako poradkyně pro psychologické aspekty kariérního rozvoje na Kariérním centru MU.

Софія дає консультації українською мовою. (Sofiia poskytuje konzultace v ukrajinštině.)

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info