Můžu já nebo můj rodič požádat o daňové zvýhodnění nebo sociální dávky?

Student může uplatnit slevu na dani sám na sebe jako na studenta a současně jeho rodič může uplatnit slevu na dítě, se kterým žije ve společné domácnosti.

„Nárok na příplatek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,7násobek životního minima rodiny. V případě zletilého nezaopatřeného dítěte o dávku žádá toto dítě samo. Za nezaopatřené dítě se pro účely Zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Když je student výdělečně činný, může uplatnit slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jako jakýkoliv jiný poplatník. Podrobnosti můžete získat na Generálním finančním ředitelství.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info