Nejste z Brna a potřebujete bydlet?

Stipendium na podporu ubytování student získává, když splní podmínky uvedené v čl. 8 Stipendijního řádu MU. Ve zkratce to znamená, že student je zapsán do semestru v prezenčním studiu, studuje ve svém (časově) prvním pomaturitním studiu na vysoké škole nebo v prvním studiu navazujícím na pomaturitní studium na VŠ, příp. v prvním doktorském studiu (zjednodušeně to je v prvním bakalářském/pomaturitním magisterském, prvním navazujícím magisterském a prvním doktorském studiu), nepřekročil standardní dobu studia stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán, nemá trvalé bydliště v okresu Brno-město a v určeném období potvrdil splnění těchto podmínek v IS MU.

Jak a kde si požádám o ubytovací stipendium?

Každému studentovi se v IS MU v aplikaci Stipendium na podporu ubytování zobrazuje, zda na toto stipendium má nárok (splňuje podmínky pro jeho získání), případně důvod, proč na něj nárok nemá. V sekci "Potvrzení splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia“ student potvrdí, že splňuje stanovené podmínky. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia si vždy zkontrolujte a případně aktualizujte č. účtu a adresu svého trvalého bydliště zadané v IS MU.

Veškeré podrobnosti k ubytovacímu stipendiu najdete v Opatření MU č. 5/2017.

Mám nárok na ubytovací stipendium, když jsem předtím studoval/a na jiné VŠ?

Pokud byl student bakalářského studijního programu již dříve zapsán v bakalářském studijním programu (tedy v prvním pomaturitním studiu) nemá ve svém současném studiu na ubytovací stipendium nárok, ten mu vznikne až v prvním navazujícím magisterském studiu. Obdobně je tomu u magisterského navazujícího studia. Při vyhodnocování této podmínky se však nepřihlíží ke studiu, do něhož se student zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku.

Kdy a jak často mám žádat o ubytovací stipendium?

Student nezískává ubytovací stipendium automaticky, v každém semestru zvlášť potvrzuje splnění podmínek elektronicky v Informačním systému MUNI. V podzimním semestru v termínu od 1. do 30. listopadu, v jarním semestru od 15. března do 15. dubna. Tato data si hlídejte, pokud je zmeškáte, stipendium nelze vyplatit zpětně a přijdete o něj.

Kdy, jak a kolik dostanu?

Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí tohoto stipendia je studentům doručeno prostřednictvím IS MU a současně také informačním e-mailem. Stipendium je odesláno na účet, který má student uvedený v IS MU. Ubytovací stipendium vyplácí MU ve dvou stipendijních obdobích, která trvají vždy od 1. ledna do 30. června a od 1. července do 31. prosince. Stipendium je vypláceno jednorázově za každé stipendijní období z běžného účtu MU na účet zadaný studentem v příslušné aplikaci v Informačním systému MU. Částka se mění v závislosti na výši dotace MŠMT poskytnuté na tato stipendia a počtu studentů, kterým bylo stipendium přiznáno.

Na co si mám dát pozor?

  • Zadání čísla účtu není potvrzením splnění podmínek. Zkontrolujte, že jste skutečně splnění podmínek v IS MU potvrdili.
  • Ubytovací stipendium nelze vyplatit na termínované účty a účty vedené v jiné měně než české.
  • Zkontrolujte, zda číslo účtu, které máte zadané v IS MU, je stále platné.
  • Zadali jste chybně číslo účtu? Budete po odeslání stipendia vyzváni k nápravě. Pokud na výzvu nebudete reagovat, můžete o stipendium přijít.

Nevíte si rady ohledně ubytovacího stipendia? Přečtěte si ještě jednou výše uvedené informace, případně se zeptejte Michaely Hufové na hufova@rect.muni.cz.

 

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info