Nacházíte se v obzvláště tíživé životní situaci?

Cílem tohoto stipendijního programu je podpořit studenty, kteří se ocitli v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci. Toto stipendium není totožné se sociálním stipendiem. Stipendium na podporu studentů v tíživé životní situaci je přiznáváno na období jednoho semestru a je vyhlášeno Opatřením MU č. 16/2018.

Kdo má nárok na stipendium v tíživé životní situaci?

Student musí být v daném akademickém roce zapsán ke studiu na MU, ocitl se v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci a na Studijní odbor Rektorátu MU doručí Žádost o stipendium. Tato žádost musí obsahovat jméno, příjmení a UČO studenta, jeho bydliště, důvod podání žádosti a přílohy dokládající tíživou životní situaci studenta. Stipendium není určeno studentům studujícím v placených studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce (tzv. samoplátcům).

Kde a kdy mám o stipendium v tíživé životní situaci požádat?

Student podává žádost prostřednictvím Studijního odboru Rektorátu MU. Žádost může být podána kdykoli během akademického roku mimo dobu od 1. 7. do 31. 8., ale nejvýše jednou za semestr.

Kolik dostanu?

O přiznání stipendia stejně jako o jeho výši rozhoduje prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů. V úvahu se bere zejména vážnost sociální a životní situace a průběh studia studenta. Částka stipendia zpravidla nepřevyšuje 20 000,- Kč za semestr. Ve zvláště výjimečných případech lze přiznat částku až dvojnásobnou. Rozhodnutí ve věci přiznání stipendia v případě tíživé životní situace bude doručeno prostřednictvím IS MU a student bude mít možnost vzdát se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Nevíte si rady ohledně stipendia v tíživé životní situaci? 

Přečtěte si ještě jednou výše uvedené informace, případně se zeptejte přímo na Studijním odboru Rektorátu MU Karolíny Ivánkové, kontakt: ivankova@rect.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info