Nacházíte se v obzvláště tíživé životní situaci?

Cílem tohoto stipendijního programu je podpořit studenty, kteří se ocitli v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci. Toto stipendium není totožné se sociálním stipendiem. Stipendium na podporu studentů v tíživé životní situaci je přiznáváno na období jednoho semestru a je vyhlášeno Opatřením MU č. 16/2018.

Kdo má nárok na stipendium v tíživé životní situaci?

Student, který je v daném akademickém roce zapsaný ke studiu na MU, ocitl se v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci a na Studijní odbor Rektorátu MU doručí žádost o stipendium. Stipendium není určeno studentům studujícím v placených studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce (tzv. samoplátcům).

Kde, jak a kdy mám o stipendium v tíživé životní situaci požádat?

Student podává žádost prostřednictvím Studijního odboru Rektorátu MU e-mailem ze své univerzitní e-mailové adresy (UČO@mail.muni.cz) na adresu ivankova@rect.muni.cz, nebo písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu SO RMU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno (také je možno doručit žádost osobně na podatelnu RMU). Žádost musí obsahovat jméno, příjmení a UČO studenta, jeho bydliště, důvod podání žádosti a přílohy dokládající tíživou životní situaci studenta. Žádost může být podána kdykoli během akademického roku, ale nejvýše jednou za semestr. 

Studenti žádající o stipendium z důvodu postižení přírodní katastrofou v žádosti uvedou tuto skutečnost a přiloží fotodokumentaci.

Kolik dostanu?

O přiznání stipendia stejně jako o jeho výši rozhoduje prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů. V úvahu se bere zejména vážnost sociální a životní situace a průběh studia studenta. Maximální výše stipendia je 40 000 Kč. Rozhodnutí ve věci přiznání stipendia v případě tíživé životní situace je doručováno prostřednictvím IS MU a student má možnost vzdát se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí (v liště vlevo od textu rozhodnutí).

Nevíte si rady ohledně stipendia v tíživé životní situaci? 

Zeptejte přímo na Studijním odboru Rektorátu MU Karolíny Ivánkové, kontakt: ivankova@rect.muni.cz.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info