Nacházíte se v obzvláště tíživé životní situaci?

Cílem tohoto stipendijního programu je podpořit studenty, kteří se ocitli v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci. Toto stipendium není totožné se sociálním stipendiem. Stipendium na podporu studentů v tíživé životní situaci je přiznáváno na období jednoho semestru a je vyhlášeno Opatřením MU č. 16/2018.

Kdo má nárok na stipendium v tíživé životní situaci?

Student, který je v daném akademickém roce zapsaný ke studiu na MU, ocitl se v nezaviněné obzvláště tíživé životní situaci a na Studijní odbor Rektorátu MU doručí žádost o stipendium. Stipendium není určeno studentům studujícím v placených studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce (tzv. samoplátcům).

Kde, jak a kdy mám o stipendium v tíživé životní situaci požádat?

Student podává žádost prostřednictvím Úřadovny v Informačním systému MU. V žádosti je nutno podrobně popsat svoji situaci – uvést důvody podání žádosti. Dále je třeba k žádosti přiložit výpisy z účtu studenta za poslední tři měsícevýpisy z účtu jeho rodičů za poslední tři měsíce a případně další dokumenty dokládající tíživou životní situaci studenta. Žádost může být podána kdykoli během akademického roku, ale nejvýše jednou za semestr.

Kolik dostanu?

O přiznání stipendia stejně jako o jeho výši rozhoduje prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy. V úvahu se bere zejména vážnost sociální a životní situace a průběh studia studenta. Rozhodnutí ve věci přiznání stipendia v případě tíživé životní situace je doručováno prostřednictvím IS MU a student má možnost vzdát se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí (v liště vlevo od textu rozhodnutí).

Nevíte si rady ohledně stipendia v tíživé životní situaci? 

Zeptejte se přímo na Studijním odboru Rektorátu MU Michaely Hufové, kontakt: hufova@rect.muni.cz.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info