Co je to stipendium a kdo na něj má nárok?

Stipendium je peněžitá podpora pro studenty. Cílem stipendijních programů je podpořit studenty v aktivitách souvisejících se studiem, a to na základě splnění určitých kritérií stanovených pro konkrétní stipendium, jedná se např. o studijní či tvůrčí výsledky. Vše kolem stipendií upravuje Stipendijní řád MU. Jakékoli stipendium je určeno pouze studentům, tzn. lze jej přiznat jen tomu, kdo je v době podání žádosti i v den vydání rozhodnutí studentem MU. Absolventovi lze vyplatit stipendium do 30 dnů po ukončení studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info